Limba Italiană

Prof. dr. LASZLO ALEXANDRU a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, specializarea Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Italiană (1989). A obţinut din partea U.B.B. titlul ştiinţific de doctor în filologie, specialitatea literatura română, cu lucrarea Criticul literar Nicolae Manolescu (1999).

I s-au decernat următoarele diplome de merit profesional, pentru activitatea deosebită în pregătirea elevilor:

 • “Premio speciale Città di Agrigento” pentru “Tradimenti”, adaptare la teatru a unei nuvele de Luigi Pirandello, de către elevul Robert Apa din clasa a XII-a C de la Colegiul Național “G. Barițiu”, coordonat de prof. dr. Laszlo Alexandru; premiu atribuit în cadrul concursului internațional de literatură “Uno, nessuno e centomila”, ediția a doua, de la Agrigento, Sicilia, de către Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, Ministerul Instrucției din Italia și Primăria Orașului Agrigento (18 mai 2018);
 • “Premio straordinario per l'impegno” pentru “Due letti a due”, adaptare la teatru a unei nuvele de Luigi Pirandello, de către un grup de elevi din clasele a XI-a C și a X-a C ai Colegiului Național “G. Barițiu”, coordonați de prof. dr. Laszlo Alexandru; premiu atribuit în cadrul concursului internațional de literatură “Uno, nessuno e centomila” de la Agrigento, Sicilia, de către Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, Ministerul Instrucției din Italia și Primăria Orașului Agrigento (1 iunie 2017);
 • Diplomă de excelenţă din partea Guvernului României (2008);
 • Diplomă de excelenţă din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj (2005);
 • Scrisoare de mulţumiri pentru performanţele profesionale "care dau măsura valorii şcolii clujene", din partea Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj (2011);
 • Diplomă de excelenţă din partea Ministerului Educaţiei şi a I.S.J. Cluj (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016).
 • A publicat următoarele volume:

  1) Limba-literatura italiană:

 • Dicţionar italian-român (1999);
 • Dicţionar practic italian-român şi român-italian (2003);
 • Antologia di letteratura italiana per il liceo bilingue (de uz intern, 2005);
 • Dicţionar italian-român, român-italian (2006);
 • Memorator de limba italiană. Gramatică practică (2007); ediția a doua (2015);
 • Prin pădurea întunecată. Dialoguri despre Dante - cu Ovidiu Pecican (2011); Per la selva oscura. Dante parlato - con Ovidiu Pecican (2013);
 • A revedea stelele. Contribuţii la studiul operei lui Dante (2013).
 • 2) Literatura română:

 • Între Icar şi Anteu, polemici (1996);
 • Orient Expres, polemici (1999);
 • Grîul şi neghina, polemici şi alte eseuri (2002);
 • Criticul literar Nicolae Manolescu (2003; ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 2009);
 • Vorbind – cu Gheorghe Grigurcu şi Ovidiu Pecican (2004);
 • Toate pînzele sus!, polemici (2005);
 • Viceversa!, polemici pro şi contra lui Paul Goma (2008);
 • Muzeul figurilor de ceară, polemici (2009);
 • Viaţa de zi cu zi. Însemnări pe blog, 2010 (2011);
 • Exerciţii de singurătate. Însemnări pe blog, 2011 (2012);
 • Tutti frutti. Însemnări pe blog, 2012 (2013);
 • Uriaşe lucruri mici. Însemnări pe blog, 2013 (2014);
 • Stări de spirit. Însemnări pe blog, 2014-2017 (2018).
 • A publicat peste 200 de articole, eseuri şi polemici, în reviste culturale din România (Cluj, Bucureşti, Tîrgu Mureş, Oradea, Constanţa, Brăila, Tîrgu Jiu etc.), S.U.A. (California, New York), Israel (Tel Aviv), Germania (Dietzenbach), Italia (Roma). A fost colaborator permanent, ca titular de rubrică, la revista culturală Tribuna din Cluj (2005-2013). A fost redactor asociat, ca titular de rubrică, la revista Obiectiv cultural din Brăila. A înfiinţat şi a condus pe internet revista culturală poliglotă E-Leonardo. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

  A participat ca autor la unele volume colective. A redactat diverse prefeţe şi postfeţe. A tradus numeroase cărţi din franceză în română, sau din italiană în română. A îngrijit publicarea postumă a cărţii fostului profesor al liceului "G. Bariţiu", Teodor Boşca, Poezia preromantică în Anglia, Franța, Germania, Italia și Spania (2007).

  A participat la colocvii și simpozioane de specialitate, a susținut conferințe în limbile română, italiană sau engleză, la Bucureşti, Cluj, Chişinău, Beclean, Bistrița, Brăila, Sighetu Marmației și Rodna, pe diverse teme de literatură română și italiană, precum și de comunicare culturală poliglotă pe internet. A fost invitat special în diverse emisiuni culturale radiofonice (Radio Cluj, CD Radio Cluj, Radio România Internațional etc.), sau televizate (TVR 2, TVR 3, TVR Cluj, TV NCN Cluj etc.). A coordonat emisiunea radiofonică "Tutti frutti", realizată de elevii Colegiului Naţional "G. Bariţiu" și difuzată de Biblioteca Radio, in cadrul Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj.

  A coordonat din partea Colegiului Naţional "G. Bariţiu" programul internaţional Youth in Action, în parteneriat cu şcoli din Pontassieve (Italia), Bratislava (Slovacia), Budapesta şi Ocsa (Ungaria), în anii 2010-2011.

  Predă limba-literatura italiană, din anul 1992, la Colegiul Naţional "George Bariţiu". Membru al Consiliului de Administraţie al şcolii (2005-2017).


  Prof. ANCA MARIA CRĂCIUN a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, specializarea Limba şi Literatura Italiană – Limba şi Literatura Franceză (1998). A absolvit studiile de master “Cultura Italiană în Europa” (2004).

  A obţinut definitivatul (2001), gradul didactic II (2007) şi gradul didactic I (2011).

  A participat la următoarele perfecţionări:

 • Curs de perfecţionare pentru limba şi literatura italiană (Bucureşti, 2005);
 • Managementul programelor de cooperare europeană (Cluj-Napoca, CCD, 2005-2006);
 • Consiliere şi orientare (Cluj-Napoca, CCD, 2006-2007);
 • Corso di formazione per insegnanti di italiano come lingua straniera (Firenze, 2006);
 • Corso di perfezionamento per docenti stranieri di lingua italiana (Perugia, 2009);
 • Educaţie pentru dezvoltare (Cluj-Napoca, organizat de PATRIR/CCD, 2010);
 • Formarea evaluatorilor pentru concursul de titularizare (Cluj-Napoca, 2010).
 • A publicat lucrarea Personaggi dell’Inferno dantesco, în rev. E-Leonardo, nr. 5/2004.

  I s-au decernat următoarele diplome de merit profesional, pentru activitatea deosebită în pregătirea elevilor olimpici:

 • Diplomă de excelenţă din partea Guvernului României (2008);
 • Diplomă de excelenţă din partea Ministerului Educaţiei şi a I.S.J. Cluj (2010, 2012, 2014, 2015).
 • Elevii coordonați de ea au obținut Premiul I la secțiunea liceu în competiția națională Festlettura, derulată de Ambasada Italiei și Centrul Cultural Italian, fiind premiați la București (2016, 2017, 2018).

  A coordonat programul Play, secţiunea Cittadinanza planetaria.

  Predă limba-literatura italiană şi limba franceză, din anul 1999, la Colegiul Naţional “George Bariţiu”. Este şefa catedrei de limba italiană. Coordonează practica pedagogică a studenţilor de la secţia de limba italiană, din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Este responsabila cercului metodic judeţean de limba italiană.


  Prof. DANA CLAUDIA CIULTĂ a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, specializarea Limba şi Literatura Italiană – Limba şi Literatura Engleză. A absolvit studiile de master “Cultura Italiană în Europa”.

  A obţinut gradul didactic I, cu lucrarea Sistemi di item morfo-sintattici per l’italiano L 2 (2009).

  A participat la următoarele perfecţionări:

 • Cursul Comenius “Glottodidattica sperimentale” (Universitatea din Siena, Italia, 2005);
 • Formarea evaluatorilor pentru concursul de titularizare (Cluj-Napoca, 2010);
 • Corso di aggiornamento per insegnanti d'italiano a stranieri (Universitatea din Perugia, Italia, 2011).
 • I s-au decernat următoarele diplome de merit profesional, pentru activitatea deosebită în pregătirea elevilor olimpici:

 • Diplomă de excelenţă din partea Ministerului Educaţiei şi a I.S.J. Cluj (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017).
 • Predă limba-literatura italiană şi limba engleză, din anul 1998, la Colegiul Naţional “George Bariţiu”. Coordonează practica pedagogică a studenţilor de la secţia de limba italiană, din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.


  Prof. PATRIZIO TREQUATTRINI s-a născut în 1958 la Roma. La sfîrşitul studiilor liceale a colaborat la pagina culturală a cotidianului L’Umanità. A absolvit studii de Filosofie teoretică la Universitatea “La Sapienza” din Roma, cu o teză despre Giovanni Gentile. A predat filosofie, istorie şi materii literare în diverse licee italiene.

  Volume publicate:

 • romanul Il ricatto (Şantajul) – 2007;
 • tragedia Furio – 2008;
 • versiunea română a tragediei Furio – 2010;
 • versiunea română a romanului Şantajul – 2011.
 • A prezentat lucrarea La valutazione didattica nella crisi della scuola italiana e dell’universo giovanile, în cadrul conferinţei internaţionale “Real şi virtual în evoluţia educabilului”, organizată de C.T.T. “Transilvania”, I.S.J. Cluj şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (5-6 martie 2010). Lucrarea a fost publicată în volumul conferinţei.

  A susţinut o prezentare la simpozionul Alessandro Manzoni văzut azi, organizat de Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” din Cluj (8 aprilie 2010).

  Predă italiană, istorie, geografie, cultură şi civilizaţie italiană, din anul 2009, la Colegiul Naţional “George Bariţiu”, în calitate de profesor detaşat din partea Ministerului Afacerilor Externe al Italiei.