Limba Italiană
Anul școlar 2023-2024

Laszlo Alexandru

Crăciun Anca

Ciultă Dana

Pignatiello Ana Maria - lector


Prof. dr. LASZLO ALEXANDRU a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, specializarea Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Italiană (1989). A obţinut din partea U.B.B. titlul ştiinţific de doctor în filologie, specialitatea literatura română, cu lucrarea Criticul literar Nicolae Manolescu (1999).

I s-au decernat următoarele diplome de merit profesional, pentru activitatea deosebită în pregătirea elevilor:

 • “Terzo Premio alla categoria Video” pentru “Le lacrime”, adaptare la teatru a unei nuvele de Luigi Pirandello, de către 17 elevi de la Colegiul Național “G. Barițiu”, coordonați de prof. dr. Laszlo Alexandru; premiu atribuit în cadrul concursului internațional de literatură “Uno, nessuno e centomila”, ediția a cincea, de la Agrigento, Sicilia, de către Ministerul Afacerilor Externe al Italiei și Primăria Orașului Agrigento (8 aprilie 2022);
 • Medaglia d'Argento e titolo di Socio Onorario del Giglio Blu di Firenze, Italia, pentru activitatea de cercetător al operei lui Dante (3 decembrie 2021);
 • “Premio Strada degli Scrittori” pentru “Ricordi paralleli”, adaptare la teatru a unei nuvele de Luigi Pirandello, de către elevii Amanda Cătinean și Stefano Lăzăruc de la Colegiul Național “G. Barițiu”, coordonați de prof. dr. Laszlo Alexandru; premiu atribuit în cadrul concursului internațional de literatură “Uno, nessuno e centomila”, ediția a patra, de la Agrigento, Sicilia, de către Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, Ministerul Instrucției din Italia și Primăria Orașului Agrigento (12 noiembrie 2021);
 • “Premiul Special” pe anul 2020, din partea Uniunii Scriitorilor din România, pentru cele trei volume “Lectura lui Dante” (2 iunie 2021);
 • Premiul “Eseul Anului 2019” pentru cartea “Cum se inventează un huligan? Mihail Sebastian, ziarist la Cuvîntul”, din partea site-ului “Clujul cultural” (20 iulie 2020);
 • “Diploma di Eccellenza” per i risultati eccezionali ottenuti per la preparazione degli allievi in lingua italiana; premiu atribuit de Consulatul Onorific al Republicii Italiene din Cluj (29 mai 2019);
 • “Terzo Premio” pentru “La buon'anima ritorna”, adaptare la teatru a unei nuvele de Luigi Pirandello, de către elevii Alex Briciu și Miruna Danciu din clasa a XI-a C de la Colegiul Național “G. Barițiu”, coordonați de prof. dr. Laszlo Alexandru; premiu atribuit în cadrul concursului internațional de literatură “Uno, nessuno e centomila”, ediția a treia, de la Agrigento, Sicilia, de către Ministerul Afacerilor Externe al Italiei și Primăria Orașului Agrigento (10 mai 2019);
 • “Premio speciale Città di Agrigento” pentru “Tradimenti”, adaptare la teatru a unei nuvele de Luigi Pirandello, de către elevul Robert Apa din clasa a XII-a C de la Colegiul Național “G. Barițiu”, coordonat de prof. dr. Laszlo Alexandru; premiu atribuit în cadrul concursului internațional de literatură “Uno, nessuno e centomila”, ediția a doua, de la Agrigento, Sicilia, de către Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, Ministerul Instrucției din Italia și Primăria Orașului Agrigento (18 mai 2018);
 • “Premio straordinario per l'impegno” pentru “Due letti a due”, adaptare la teatru a unei nuvele de Luigi Pirandello, de către un grup de elevi din clasele a XI-a C și a X-a C ai Colegiului Național “G. Barițiu”, coordonați de prof. dr. Laszlo Alexandru; premiu atribuit în cadrul concursului internațional de literatură “Uno, nessuno e centomila” de la Agrigento, Sicilia, de către Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, Ministerul Instrucției din Italia și Primăria Orașului Agrigento (1 iunie 2017);
 • Diplomă de excelenţă din partea Guvernului României (2008);
 • Diplomă de excelenţă din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj (2005);
 • Scrisoare de mulţumiri pentru performanţele profesionale "care dau măsura valorii şcolii clujene", din partea Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj (2011);
 • Diplomă de excelenţă din partea Ministerului Educaţiei şi a I.S.J. Cluj (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019).
 • A publicat următoarele volume:

  1) Limba-literatura italiană:

 • Dicţionar italian-român (1999);
 • Dicţionar practic italian-român şi român-italian (2003);
 • Dicţionar italian-român, român-italian (2006);
 • Memorator de limba italiană. Gramatică practică (2007); ediția a doua (2015); ediția a treia (2018);
 • Prin pădurea întunecată. Dialoguri despre Dante - cu Ovidiu Pecican (2011); Per la selva oscura. Dante parlato - con Ovidiu Pecican (2013);
 • A revedea stelele. Contribuţii la studiul operei lui Dante (2013); ediția a doua (2018);
 • Antologia di letteratura italiana per le scuole (2018);
 • Lectura lui Dante. Infernul (2020);
 • Lectura lui Dante. Purgatoriul (2020);
 • Lectura lui Dante. Paradisul (2020).
 • 2) Literatura română:

 • Între Icar şi Anteu, polemici (1996);
 • Orient Expres, polemici (1999);
 • Grîul şi neghina, polemici şi alte eseuri (2002);
 • Criticul literar Nicolae Manolescu (2003; ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 2009);
 • Vorbind – cu Gheorghe Grigurcu şi Ovidiu Pecican (2004);
 • Toate pînzele sus!, polemici (2005);
 • Viceversa!, polemici pro şi contra lui Paul Goma (2008);
 • Muzeul figurilor de ceară, polemici (2009);
 • Viaţa de zi cu zi. Însemnări pe blog, 2010 (2011);
 • Exerciţii de singurătate. Însemnări pe blog, 2011 (2012);
 • Tutti frutti. Însemnări pe blog, 2012 (2013);
 • Uriaşe lucruri mici. Însemnări pe blog, 2013 (2014);
 • Stări de spirit. Însemnări pe blog, 2014-2017 (2018);
 • Conferinţe literare (2019).
 • Cum se inventează un huligan? Mihail Sebastian, ziarist la “Cuvîntul” (2019).
 • Viaţă şocantă. Scrieri despre evrei (2021).
 • A publicat peste 200 de articole, eseuri şi polemici, în reviste culturale din România (Cluj, Bucureşti, Tîrgu Mureş, Oradea, Constanţa, Brăila, Tîrgu Jiu etc.), S.U.A. (California, New York), Israel (Tel Aviv), Germania (Dietzenbach), Italia (Roma). A fost colaborator permanent, ca titular de rubrică, la revista culturală Tribuna din Cluj (2005-2013). A fost redactor asociat, ca titular de rubrică, la revista Obiectiv cultural din Brăila. A înfiinţat şi a condus pe internet revista culturală poliglotă E-Leonardo. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

  A participat ca autor la unele volume colective. A redactat diverse prefeţe şi postfeţe. A tradus numeroase cărţi din franceză în română, sau din italiană în română. A îngrijit publicarea postumă a cărţii fostului profesor al liceului "G. Bariţiu", Teodor Boşca, Poezia preromantică în Anglia, Franța, Germania, Italia și Spania (2007).

  A participat la colocvii și simpozioane de specialitate, a susținut conferințe în limbile română, italiană sau engleză, la Bucureşti, Cluj, Chişinău, Beclean, Bistrița, Brăila, Sighetu Marmației și Rodna, pe diverse teme de literatură română și italiană, precum și de comunicare culturală poliglotă pe internet. A fost invitat special în diverse emisiuni culturale radiofonice (Radio Cluj, CD Radio Cluj, Radio România Internațional etc.), sau televizate (TVR 2, TVR 3, TVR Cluj, TV NCN Cluj etc.). A coordonat emisiunea radiofonică "Tutti frutti", realizată de elevii Colegiului Naţional "G. Bariţiu" și difuzată de Biblioteca Radio, in cadrul Bibliotecii Judeţene "Octavian Goga" Cluj.

  A coordonat din partea Colegiului Naţional "G. Bariţiu" programul internaţional Youth in Action, în parteneriat cu şcoli din Pontassieve (Italia), Bratislava (Slovacia), Budapesta şi Ocsa (Ungaria), în anii 2010-2011.

  Predă limba-literatura italiană, din anul 1992, la Colegiul Naţional "George Bariţiu". Membru al Consiliului de Administraţie al şcolii (2005-2017).


  Prof. ANCA MARIA CRĂCIUN a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, specializarea Limba şi Literatura Italiană – Limba şi Literatura Franceză (1998). A absolvit studiile de master “Cultura Italiană în Europa” (2004).

  A obţinut definitivatul (2001), gradul didactic II (2007) şi gradul didactic I (2011).

  A participat la următoarele perfecţionări:

 • Curs de perfecţionare pentru limba şi literatura italiană (Bucureşti, 2005);
 • Managementul programelor de cooperare europeană (Cluj-Napoca, CCD, 2005-2006);
 • Consiliere şi orientare (Cluj-Napoca, CCD, 2006-2007);
 • Corso di formazione per insegnanti di italiano come lingua straniera (Firenze, 2006);
 • Corso di perfezionamento per docenti stranieri di lingua italiana (Perugia, 2009);
 • Educaţie pentru dezvoltare (Cluj-Napoca, organizat de PATRIR/CCD, 2010);
 • Formarea evaluatorilor pentru concursul de titularizare (Cluj-Napoca, 2010).
 • A publicat lucrarea Personaggi dell’Inferno dantesco, în rev. E-Leonardo, nr. 5/2004.

  I s-au decernat următoarele diplome de merit profesional, pentru activitatea deosebită în pregătirea elevilor olimpici:

 • “Diploma di Eccellenza” per i risultati eccezionali ottenuti per la preparazione degli allievi in lingua italiana; premiu atribuit de Consulatul Onorific al Republicii Italiene din Cluj (7 iunie 2019);
 • Diplomă de excelenţă din partea Guvernului României (2008);
 • Diplomă de excelenţă din partea Ministerului Educaţiei şi a I.S.J. Cluj (2010, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019).
 • Elevii coordonați de ea au obținut Premiul I la secțiunea liceu, în competiția națională Festlettura, derulată de Ambasada Italiei și Centrul Cultural Italian, fiind premiați la București (2016, 2017, 2018). Elevii coordonați de ea au obținut Premiul II la secțiunea gimnaziu și la secțiunea liceu, în competiția națională Festlettura, derulată de Ambasada Italiei și Centrul Cultural Italian, fiind premiați la București (2019).

  A coordonat programul Play, secţiunea Cittadinanza planetaria.

  Predă limba-literatura italiană şi limba franceză, din anul 1999, la Colegiul Naţional “George Bariţiu”. Este şefa catedrei de limba italiană. Coordonează practica pedagogică a studenţilor de la secţia de limba italiană, din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Este responsabila cercului metodic judeţean de limba italiană.


  Prof. DANA CLAUDIA CIULTĂ a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, specializarea Limba şi Literatura Italiană – Limba şi Literatura Engleză. A absolvit studiile de master “Cultura Italiană în Europa”.

  A obţinut gradul didactic I, cu lucrarea Sistemi di item morfo-sintattici per l’italiano L 2 (2009).

  A participat la următoarele perfecţionări:

 • Cursul Comenius “Glottodidattica sperimentale” (Universitatea din Siena, Italia, 2005);
 • Formarea evaluatorilor pentru concursul de titularizare (Cluj-Napoca, 2010);
 • Corso di aggiornamento per insegnanti d'italiano a stranieri (Universitatea din Perugia, Italia, 2011).
 • I s-au decernat următoarele diplome de merit profesional:

 • “Diplomă de Excelenţă” pentru rezultatele excepţionale obţinute în pregătirea elevilor la limba italiană; premiu atribuit de Consulatul Onorific al Republicii Italiene din Cluj (iunie 2019);
 • Diplomă de excelenţă din partea Ministerului Educaţiei şi a I.S.J. Cluj (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017).
 • Predă limba-literatura italiană şi limba engleză, din anul 1998, la Colegiul Naţional “George Bariţiu”. Coordonează practica pedagogică a studenţilor de la secţia de limba italiană, din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.


  Prof. dr. PIERGIORGIO MORI s-a născut în 1963 la Roma. Profesor titular de literatură din anul 2001 în diverse licee italiene. Preşedinte al Comisiei pentru examenul de absolvire la Scoala “Pio XII”. Din anul şcolar 2007-2008, profesor titular de catedră la IISS “Giorgio Ambrosoli”. În 2008 a fost tutor la “Corso Formazione docenti” Indire. În anii 2016-2018 a fost director adjunct şi conducător al sediului şcolar din Lavinio. În 2004 a participat la Cursul SIOI Insegnare i diritti umani, iar în 2003 a participat la cursul SIOI Relazioni internazionali. În 2001-2002 a făcut parte din comisia care a coordonat practica elevilor în firmele private. În 2012 a predat un curs Italiano per stranieri, în cooperativa Mosaico, din cadrul primăriei de sector. În 2013 a predat un curs Italiano per stranieri, destinat familiilor elevilor din cadrul Institutului “Giorgio Ambrosoli” din Roma.

  Publicaţii:

 • Scrittori nel boom. Il romanzo industriale negli anni del miracolo italiano, Edilet, 2011, Roma, pp. 337
 • Cura le voci di Carlo Dossi, Luigi Mercantini, Francesco Dall’Ongaro e Giovanni Marradi in “Giuseppe Garibaldi. Due secoli di interpretazioni”, a cura di Lauro Rossi, Gangemi editore, Roma, 2010;
 • Alvaro e l’italiano nuovo, in «In Limine» N.6, 2010;
 • Romanzo industriale e dintorni, in «CLIO» Settembre 2008;
 • Curatela della pubblicazione degli Atti del Convegno L’Urbe e i romani de Roma (Aracne, 2007);
 • Garibaldi, mito e declino nella letteratura italiana, in «CLIO» Dicembre 2007;
 • Il romanzo neoindustriale. Pennacchi, Rea, Nesi, in «SINCRONIE» Dicembre 2007;
 • Piste gianseniste su Fermo e Lucia e i Promessi Sposi, in «GRAMMATA» Dicembre 2003;
 • La novella nelle letterature europee, modulo per ICON (Consorzio di Università italiane per l’insegnamento dell’Italiano all’estero) Aprile 2002;
 • Ricognizioni su “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: da Gadda a Ronconi” in AAVV, Transcodificazioni, Roma, 2000 (per il corso di Letteratura Italiana al DAMS della II Università di Roma “Tor Vergata”.
 • A susţinut teza de doctorat în Istorie Contemporană, la Universitatea La Sapienza din Roma (22 mai 2008).

  Vorbeşte fluent limba engleză şi bine limba spaniolă.

  Predă italiană, istorie, geografie, cultură şi civilizaţie italiană, din anul 2018, la Colegiul Naţional “George Bariţiu”, în calitate de profesor detaşat din partea Ministerului Afacerilor Externe al Italiei.

  A susţinut conferinţa “Scrittori nel boom. Il romanzo industriale negli anni del miracolo italiano”, la Centrul Cultural Italian din Cluj şi la Institutul de Studii Italo-Român din Cluj. I s-a decernat “Diplomă de Excelenţă” pentru rezultatele excepţionale obţinute în pregătirea elevilor la limba italiană; premiu atribuit de Consulatul Onorific al Republicii Italiene din Cluj (iunie 2019).