Matematică

Prof. SORINA VĂCĂREAN a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Matematică, specializarea Matematică, în 1985. A obţinut definitivatul în 1988, gradul II în 1993 şi gradul I în 1997.

A participat la următoarele cursuri de perfecţionare:

 • Educaţie pentru viaţa de familie, 2000;
 • Iniţiere în utilizarea calculatorului, 2001;
 • Educaţia 2000+, 2001;
 • Consiliere şi orientare, 2006;
 • Evaluarea la ieşirea din sistem, 2007;
 • Magister I, modulul 1, 2008;
 • Eduexpert I, modulul 2, 2009;
 • Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar, 2011;
 • Şcoala românească - mediu incluziv, 2012;
 • Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii, modulele I şi II, 2012-2013;
 • Matedidactica, 2014.
 • A scris cărţile:

 • Probleme de matematică pentru clasa a V-a, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010;
 • Probleme de algebră pentru clasa a VII-a, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011;
 • Patrulatere, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011;
 • Şiruri de arii, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2012;
 • Probleme de algebră pentru clasa a VI-a, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2012;
 • Logică matematică, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2014;
 • Funcţii remarcabile, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2014;
 • Teorema lui Pitagora, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2015.
 • Probleme de geometrie pentru clasa a VII-a, Cluj-Napoca, Editura Vremi, 2018.
 • Probleme de matematică pentru clasa a VIII-a, Cluj-Napoca, Editura Vremi, 2018.
 • Probleme de algebră pentru clasa a VIII-a, Cluj-Napoca, Editura Vremi, 2018.
 • Probleme de geometrie pentru clasa a VIII-a, Cluj-Napoca, Editura Vremi, 2018.
 • La Olimpiada de matematică, faza judeţeană, elevii ei au obţinut:

 • premiul II şi 2 premii speciale la clasa a V-a - 1989;
 • premiu special la clasa a VII-a - 1989;
 • menţiune la clasa a VI-a - 1990;
 • premiul III la clasa a VII-a - 2001.
 • La Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie, elevii săi au obţinut:

 • premiul II cu medalie, premiul III cu medalie şi 2 diplome de merit la clasa a XII-a, 2009.
 • A participat cu lucrări de cercetare matematică la Conferinţa Naţională "Didactica Matematicii", în anii 2012, 2014 și 2015, şi la Simpozionul Internaţional "Universul Ştiinţelor" în anii 2014, 2015, 2016, 2017 și 2018, în fiecare an obținând Premiul I și Diplomă de excelență. A publicat numeroase studii şi articole în revistele Mateinfo.ro şi Sclipirea Minţii.

  A câștigat cu proiectul „CalcAdicted” Concursul „Lider European” din cadrul campaniei „Europa, casa noastră”, organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România, în anul 2014.

  Predă la Colegiul Naţional “G. Bariţiu” din 1996.
  Prof. ELENA COŢA a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Matematică şi Informatică, specializarea Matematică, în 1995. A urmat cursurile masteratului în profilul matematică, cu specializarea “Topologie şi teoria geometrică a funcţiilor”, absolvit în 1996. A obţinut definitivatul în 1997, gradul II în 2001 şi gradul I în 2005.

  A participat la următoarele cursuri de perfecţionare:

 • Module pentru reformă, prin DPPD Cluj-Napoca, ianuarie 2000;
 • Centrul Educaţia 2000+ şi MEC, Curs de formare “Mentori Modul II”, 2000;
 • Metode activ–participative de predare–învăţare, prin SNSPA, DPPD Bucureşti, 2001 şi 2002;
 • U 191 – Utilizarea microcalculatoarelor compatibile IBM–PC, MICROSOFT OFFICE, 2003;
 • Evaluarea la ieşirea din sistem, 2007;
 • Iniţiere în vederea utilizării suitei MS Office 2007, a aplicaţiei de software educaţional AEL şi a aplicaţiei dedicate managementului şcolii ASM, 2008;
 • Corso di lingua ITALIANA al livello europeo A2, 2009;
 • Predarea matematicii cu ajutorul ştiinţelor & tehnologiei, 2010.
 • Este autoarea cărţilor:

 • Probleme de exerciţii pentru clasa a VIII-a, Cluj–Napoca, Editura Pro Vita, 2005;
 • Inele de polinoame cu coeficienţi într-un inel sau corp comutativ, Cluj–Napoca, Editura Pro Vita, 2010;
 • Matematica. Culegere de probleme pentru clasa a X–a. Profilul Ştiinţe Sociale, Cluj–Napoca, Editura Pro Vita, 2010.
 • A publicat articole de specialitate a disciplinei, în reviste şi volume cu ISSN şi ISBN: Revista Mate, anul II, nr 2, 2004, Editura OPTIL GRAPHIC, Craiova 2004;  Culegerea Matematica în examene şi concursuri şcolare, Editura OPTIL GRAPHIC, Craiova 2004.

  A obţinut cu elevii, la Olimpiada de matematică, faza judeţeană, două menţiuni, la clasa a V–a, în anul 2000.

  La Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie, elevilor săi li s-a decernat o diplomă de merit, în anul 2009.

  Alte activităţi:

 • Organizarea la nivelul şcolii a Concursului Internaţional de Matematică Aplicată “Cangurul” (2009, 2010);
 • I-au fost selectate probleme de matematică pentru olimpiada de profil, faza locală, în anii 2004, 2005, 2009, 2010;
 • Este profesor diriginte.
 • Predă matematica la Colegiul Naţional “G. Bariţiu” din 2005.
  Prof. dr. ALEXANDRINA-ANA VLAICU a absolvit Facultatea de Matematică a  Universităţii “Babeş-Bolyai” în 1979. A obţinut următoarele grade didactice: definitivatul în 1982, gradul II în 1987, gradul I în 1992.

  A obţinut doctoratul în cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” (2014).

  A urmat cursuri de perfecţionare în specialitate, în domeniul I.T. şi în domeniul educativ.

  A participat la două simpozioane internaţionale, dintre care l-a organizat pe unul.

  A publicat articole în revista C.C.D. şi în revistele şcolare.

  Este coautoare la cartea: Tratat de management educațional pentru învățământul primar și preșcolar, Pitești, Ed. Paralela 45, 2015.