Matematică
Anul școlar 2023-2024

Coța Elena

Candrea-Țepeș Ioana

Vlaicu Alexandrina

Miherta Maria


Prof. ELENA COŢA a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Matematică şi Informatică, specializarea Matematică, în 1995. A urmat cursurile masteratului în profilul matematică, cu specializarea “Topologie şi teoria geometrică a funcţiilor”, absolvit în 1996. A obţinut definitivatul în 1997, gradul II în 2001 şi gradul I în 2005.

A participat la următoarele cursuri de perfecţionare:

 • Module pentru reformă, prin DPPD Cluj-Napoca, ianuarie 2000;
 • Centrul Educaţia 2000+ şi MEC, Curs de formare “Mentori Modul II”, 2000;
 • Metode activ–participative de predare–învăţare, prin SNSPA, DPPD Bucureşti, 2001 şi 2002;
 • U 191 – Utilizarea microcalculatoarelor compatibile IBM–PC, MICROSOFT OFFICE, 2003;
 • Evaluarea la ieşirea din sistem, 2007;
 • Iniţiere în vederea utilizării suitei MS Office 2007, a aplicaţiei de software educaţional AEL şi a aplicaţiei dedicate managementului şcolii ASM, 2008;
 • Corso di lingua ITALIANA al livello europeo A2, 2009;
 • Predarea matematicii cu ajutorul ştiinţelor & tehnologiei, 2010.
 • Este autoarea cărţilor:

 • Probleme de exerciţii pentru clasa a VIII-a, Cluj–Napoca, Editura Pro Vita, 2005;
 • Inele de polinoame cu coeficienţi într-un inel sau corp comutativ, Cluj–Napoca, Editura Pro Vita, 2010;
 • Matematica. Culegere de probleme pentru clasa a X–a. Profilul Ştiinţe Sociale, Cluj–Napoca, Editura Pro Vita, 2010.
 • A publicat articole de specialitate a disciplinei, în reviste şi volume cu ISSN şi ISBN: Revista Mate, anul II, nr 2, 2004, Editura OPTIL GRAPHIC, Craiova 2004;  Culegerea Matematica în examene şi concursuri şcolare, Editura OPTIL GRAPHIC, Craiova 2004.

  A obţinut cu elevii, la Olimpiada de matematică, faza judeţeană, două menţiuni, la clasa a V–a, în anul 2000.

  La Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie, elevilor săi li s-a decernat o diplomă de merit, în anul 2009.

  Alte activităţi:

 • Organizarea la nivelul şcolii a Concursului Internaţional de Matematică Aplicată “Cangurul” (2009, 2010);
 • I-au fost selectate probleme de matematică pentru olimpiada de profil, faza locală, în anii 2004, 2005, 2009, 2010;
 • Este profesor diriginte.
 • Predă matematica la Colegiul Naţional “G. Bariţiu” din 2005.
  Prof. dr. ALEXANDRINA-ANA VLAICU a absolvit Facultatea de Matematică a  Universităţii “Babeş-Bolyai” în 1979. A obţinut următoarele grade didactice: definitivatul în 1982, gradul II în 1987, gradul I în 1992.

  A obţinut doctoratul în cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” (2014).

  A urmat cursuri de perfecţionare în specialitate, în domeniul I.T. şi în domeniul educativ.

  A participat la două simpozioane internaţionale, dintre care l-a organizat pe unul.

  A publicat articole în revista C.C.D. şi în revistele şcolare.

  Este coautoare la cartea: Tratat de management educațional pentru învățământul primar și preșcolar, Pitești, Ed. Paralela 45, 2015.
  Prof. ADRIANA IOANA ȚEPEȘ a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică, nivel Licență, specializarea Matematică-Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în anul 2018 și Facultatea de Matematică și Informatică, nivel Master, specializarea Matematică Didactică din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în anul 2020. A obținut Definitivatul în învățământ în anul 2021.

  A participat la diferite cursuri de perfecționare în domeniul I.T. și educativ. A participat la un training în cadrul companiei GeoGebra, Linz, Austria, pe parcursul căruia a creat diverse materiale matematice.

  A predat la Școala Gimnazială "Dumitru Gafton". A desfășurat acțiuni de voluntariat la "Cartea Daliei", i-a ajutat pe copiii din școala primară să învețe informatică utilizând Scratch.

  A publicat mai multe articole despre educație în revista Esențial în educație , disponibilă în format electronic.