Organizare

(09.11.2023) Regulament intern - Colegiul Național "G. Barițiu" - 2023-2024 (.pdf)

(09.11.2023) Managementul interinstituțional al cazurilor de violență (.pdf)

(09.11.2023) Regulament de Organizare și Funcționare a Colegiului Național "G. Barițiu" - 2023-2024 (.pdf)

(20.09.2022) Regulament de Organizare și Funcționare a Colegiului Național "G. Barițiu" - 2022-2023 (.pdf)

(20.09.2022) Ordinul pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (.pdf)

(02.09.2022) Clasele și diriginții în anul școlar 2022-2023 (.pdf)

(16.11.2021) Situația personalului vaccinat din Colegiul Național "G. Barițiu" (.pdf)

(14.09.2020) Hotărâre Guvern 564/2017 privind copiii cu Cerințe Educaționale Speciale (.pdf)

(10.09.2020) Reguli pentru elevi: măsuri de protecție (.pdf)

(10.09.2020) Instruirea personalului didactic pentru măsuri de igienă (.pdf)

Programa pentru examenele de diferențe la română (.pdf)

Tematica pentru examenele de diferențe la limba italiană (.pdf)

(10.10.2018) Raport pe anul școlar 2017-2018 (download .pptx)

Organigrama școlii (.pdf)

Orarul psihologului (.pdf)

Detalieri bugetul de stat 2018 (.pdf)

Contul de execuție al bugetului de stat 2018 (.pdf)

Detalieri bugetul de stat 2019 (.pdf)

Contul de execuție al bugetului de stat 2019 (.pdf)

Detalieri bugetul de stat 2020 (.pdf)

Contul de execuție al bugetului de stat 2020 (.pdf)

Raport financiar-contabil pe semestrul I, anul școlar 2020-2021 (.pdf)

Codul de etică (.pdf)

Proiectul de Dezvoltare Instituțională a Colegiului Național "G. Barițiu" 2019-2023 (.pdf)

Proiectul de Dezvoltare Instituțională a Colegiului Național "G. Barițiu" 2015-2019 (.pdf)

Statutul elevilor (.pdf)

Criterii de transfer la C.N. "G. Barițiu", aprobate în C.A. (.pdf)

Bilanțul Colegiului Național "G. Barițiu" - 2015 (.pdf)

Bugetul Colegiului Național "G. Barițiu" (.pdf)