Organizare

(12.02.2018) Criterii pentru acordarea bursei în semestrul II (.pdf)

(12.02.2018) Cerere-tip pentru bursa de orfan în semestrul II (.pdf)

(12.02.2018) Cerere-tip pentru bursa de studiu în semestrul II (.pdf)

(12.02.2018) Cerere-tip pentru bursa medicală în semestrul II (.pdf)

(12.02.2018) Cerere-tip de bursă pentru mediul rural în semestrul II (.pdf)

(12.02.2018) Cerere-tip de bursă socială pentru semestrul II (.pdf)

(27.11.2017) Regulamentul de organizare şi funcționare a Colegiului Național "G. Barițiu" - ROF (.pdf)

(23.11.2017) Planificarea tezelor școlare din semestrul I (pdf.)

(23.11.2017) Corpul profesoral din Colegiul Național "G. Barițiu" în anul școlar 2017-2018 (pdf.)

Programul din săptămâna "Școala Altfel" (.pdf)

Programul de audiențe (.pdf)

Programarea orelor de dirigenție (.pdf)

Orarul școlii (.pdf)

Clasele și diriginții (.pdf)

Organigrama școlii (.pdf)

Criterii de acordare a bursei "Bani de liceu" (.pdf)

Cerere-tip pentru bursa "Bani de liceu" (.pdf)

Criterii pentru acordarea bursei (.pdf)

Cerere-tip pentru bursa de studiu (.pdf)

Cerere-tip pentru bursa socială (.pdf)

Programul de audiențe la învățământul primar (.pdf)

Orarul psihologului (.pdf)

Proiectul de Dezvoltare Instituțională a Colegiului Național "G. Barițiu" (.pdf)

Cerere-tip pentru bursa de merit (.pdf)

Statutul elevilor (.pdf)

Criterii de transfer la C.N. "G. Barițiu", aprobate în C.A. (.pdf)

Tematica pentru examenele de diferențe la limba italiană (.pdf)

Bilanțul Colegiului Național "G. Barițiu" - 2015 (.pdf)

Bugetul Colegiului Național "G. Barițiu" (.pdf)

Parteneriate ale Colegiului Național G. Barițiu 2015-2016 (.pdf)

Regulamentul de organizare şi funcționare a unităților de invățământ preuniversitar - ROFUIP (.pdf)

Regulamentul de ordine interioară a elevilor (.pdf)

Regulamentul serviciului pe şcoală al elevilor (.pdf)