Organizare

(14.02.2019) Criterii specifice pentru acordarea burselor în semestrul II al anului școlar 2018-2019 (.pdf)

(10.10.2018) Raport pe anul școlar 2017-2018 (download .pptx)

(20.09.2018) Programul de audiențe în anul școlar 2018-2019 (.pdf)

(13.09.2018) Orarul școlii (.pdf)

(11.09.2018) Criterii specifice pentru acordarea burselor în anul școlar 2018-2019 (.pdf)

(11.09.2018) Model de cerere pentru bursa de performanță în anul școlar 2018-2019 (.pdf)

(11.09.2018) Model de cerere pentru bursa socială pentru mediul rural în anul școlar 2018-2019 (.pdf)

(11.09.2018) Model de cerere pentru bursa de orfan în anul școlar 2018-2019 (.pdf)

(11.09.2018) Model de cerere pentru bursa socială în anul școlar 2018-2019 (.pdf)

(11.09.2018) Model de cerere pentru bursa de studiu în anul școlar 2018-2019 (.pdf)

(11.09.2018) Model de cerere pentru bursa medicală în anul școlar 2018-2019 (.pdf)

(07.09.2018) Regulamentul de organizare şi funcționare a Colegiului Național "G. Barițiu" - ROF (.pdf)

Organigrama școlii (.pdf)

Orarul psihologului (.pdf)

Proiectul de Dezvoltare Instituțională a Colegiului Național "G. Barițiu" (.pdf)

Statutul elevilor (.pdf)

Criterii de transfer la C.N. "G. Barițiu", aprobate în C.A. (.pdf)

Tematica pentru examenele de diferențe la limba italiană (.pdf)

Bilanțul Colegiului Național "G. Barițiu" - 2015 (.pdf)

Bugetul Colegiului Național "G. Barițiu" (.pdf)

Regulamentul de organizare şi funcționare a unităților de invățământ preuniversitar - ROFUIP (.pdf)

Regulamentul de ordine interioară a elevilor (.pdf)

Regulamentul serviciului pe şcoală al elevilor (.pdf)