Orientare şcolară

Programe

judeţene ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică (CJRAE), coordonate de psihologul şcolar impreună cu diriginţii claselor:

 • Programul "Alege şcoala" - destinat Consilierii şi Orientării Educaţionale a elevilor din clasele a VIII-a - pe tot parcursul semestrului I. Beneficiari: 70 de elevi;
 • Programul "Alege şcoala" - destinat Consilierii şi Orientării Educaţionale a elevilor din clasele a VII-a - pe tot parcursul semestrului II. Beneficiari: 55 de elevi
 • Programul "Alege Cariera" - destinat Consilierii şi Orientării Educaţionale şi Profesionale a elevilor din clasele a XI-a - pe tot parcursul semestrului II. Beneficiari: 100 de elevi.

Reprezentanţi

ai diverselor universităţi şi facultăţi au prezentat claselor a XII-a (beneficiari 115 elevi) oferta educaţională şi oportunităţile de dezvoltare personală în cadrul acestora:

 • Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de Matematică şi informatică
 • Facultatea de Geografie
 • Facultatea de Psihologie şi Stiinţele Educaţiei
 • Facultatea de Business
 • Universitatea Tehnică: Facultatea de Construcţii
 • Universitatea Bogdan Vodă
 • Universitatea Dimitrie Cantemir
 • Serviciul Român de Informaţii

Elevii

şcolii au beneficiat, la cerere, de Consiliere psihologică individuală pentru autocunoaştere, dezvoltare personală, orientare şcolar-profesională, la Cabinetul de psihologie al şcolii, în dotarea căruia se află Platforma de Teste Expert "Cognitrom Assesment System", care permite cu ajutorul a peste 40 de teste psihologice de ultimă generaţie evaluări performante ale abilităţilor de învăţare şi a celor speciale, ale profilelor de personalitate - date esenţiale în demersul de consiliere pentru dezvoltarea personală a copiilor.