Ştiinţe sociale

Prof. dr. ALINA-MONICA BĂRĂIAN a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj, Facultatea de Filosofie, în 1999. A urmat studii aprofundate de Filosofie (1999-2000). Şi-a susţinut doctoratul în Filosofie cu teza Secularizarea morţii, coordonator Prof. Univ. Dr. Tudor Cătineanu, în 2004.

A participat la următoarele activităţi de perfecţionare:

 • Formator naţional în Educaţie pentru viaţa de familie (Fundaţia Tineri pentru Tineri, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Cluj, 2003);
 • Seminar pe tema Integrarea socială a  elevilor epileptici (Cluj, 2005);
 • Seminar de informare privind Integrarea europeană, derulat prin MEC în colaborare cu Ministerul Integrării Europene (2005);
 • Curs de iniţiere în utilizarea softului educaţional AEL (CCD Cluj, mai 2005);
 • Curs de formare pentru Consiliere şi orientare (CCD Cluj, septembrie 2006);
 • Formator naţional în domeniul educaţiei economice (Centrul Român pentru Educatie Economică, în parteneriat cu Ambasada SUA şi MECT, Cluj, februarie-martie 2006; microeconomie, Sinaia, septembrie 2006; macroeconomie, Sinaia, iunie 2007; mondoeconomie, Sinaia, iunie 2008);
 • Curs Calitatea în educaţie (Casa Corpului Didactic Cluj, 2008);
 • Curs Managementul structurilor intermediare în educaţie (Casa Corpului Didactic şi ISJ Cluj, 2008);
 • Seminar cu tema Cadrul european de asigurare a calităţii în învâţământul preuniversitar (IRECE şi ARACIP, Bucureşti, februarie 2008);
 • Focus-grup cu tema: Impactul Internetului asupra elevilor (Facultatea de Sociologie Cluj, aprilie 2008)
 • Seminar pe tema toleranţei şi a multiculturalismului (noiembrie 2008);
 • Lectorat, formare pentru profesori, ţinut în domeniul educaţiei economice (Col. Tehnic de Transporturi, Cluj, aprilie-mai 2008; Col. Tehnic Energetic, Cluj, 2009; Col. Tehnic Anghel Saligny, Cluj, 2009);
 • Formator naţional în Dezvoltarea Competenţelor de Evaluare a profesorilor (DeCeE) (Casa Corpului Didactic, MECT şi CNCEIP, 2009);
 • Participare la conferinţa Drepturile omului şi drepturile copilului (CCD Cluj şi Univ. Babeş-Bolyai, decembrie 2009);
 • Formarea dezvoltatorilor de itemi în evaluare din proiectul: Instrumente digitale de ameliorare a clarităţii evaluării în învăţământul preuniversitar (INSAM-Sibiu, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, iulie 2010).
 • Principale activităţi şi responsabilităţi:

 • Profesor mentor şi coordonator al practicii pedagogice a studenţilor începând cu 2005 până în prezent;
 • Profesor metodist al I.S.J. Cluj (începând cu 1 sept 2006);
 • Membru al Consiliului Consultativ pentru discipline socio-umane al judeţului Cluj (începând cu 1 sept. 2006), recompensat pentru această activitate cu diplomă de excelenţă din partea I.S.J. Cluj;
 • Membru în Comisia naţională de Filosofie (gupul de lucru pentru elaborarea subiectelor de Bacalaureat la Filosofie) a S.N.E.E, al Ministerului Educaţiei (2006-2007) şi colaborări cu SNEE pentru elaborarea subiectelor de Bacalaureat în 2005;
 • Membru în Comisia Naţională Centrala de elaboare a subiectelor şi evaluare la sociologie a Olimpiadei Naţionale de la Arad, apr. 2007;
 • Membru în Comisia de elaborare a subiectelor şi baremelor şi evaluator pentru titularizarea profesorilor în judeţele pilot (Cluj iulie 2006, 2007, 2009);
 • Membru în Comisia naţională a CNEE a M.E.C.T. de elaborare a subiectelor la logică, sociologie, pedagogie pentru titularizarea profesorilor, iunie-iulie 2007, iunie-iulie 2008, iulie 2010
 • Monitor al Ministerului Educatiei pentru Comisia Naţionala a CNCEIP de elaborare a subiectelor de Bacalaureat 2008 şi 2009 la Sociologie;
 • 2009-2010 Colaborator al CNEE, în elaborarea şi monitorizarea subiectelor pentru Bacalaureat 2010 la Sociologie;
 • 2010-2011 Colaborator al CNEE, în elaborarea şi monitorizarea subiectelor pentru Bacalaureat;
 • Realizator al cursurilor de excelenţă la Sociologie din Cluj-Napoca (2007- 2011);
 • Competenţe organizatorice şi proiecte:

 • Membru în echipa proiectului interjudeţean Porţi deschise Nonviolenţei, Col. Naţ. “G. Bariţiu” în parteneriat cu I.S.J. Cluj (2006-2010);
 • Membru colaborator în echipa proiectului Comenius cu Italia al Col. Naţ „G. Bariţiu”- „Rădăcini culturale în trecutul comun” (2006-2007)
 • Coordonator proiect european Studying and preventig the radicalisation of Islam: What school communities can do?, în parteneriat cu Soc. Academică de cercetare a Univ. „Babeş-Bolyai” Cluj şi Comisia Europeana (2008)
 • Coordonator din partea Colegiului Bariţiu al Proiectului european Euroscola, realizat sub egida Biroului de informare al Parlamentului European, în urma căruia Col. “G. Bariţiu” s-a clasat între cele 10 şcoli câştigătoare la nivel naţional (2009-2010);
 • Colaborator  din partea C. N. “G. Bariţiu” cu Agenţia de Dezvoltare de N.V. şi I.S.J. Cluj, organizând dezbaterea cu tema: Sărăcia şi excluziunea socială (septembrie 2010);
 • Colaborator la proiect internaţional cu Banca Mondială, în calitate de evaluator extern de manuale pentru Rep. Moldova (2010);
 • Coordonator proiect european Liceenii de azi, cetăţeni ai Europei de mâine în colaborare cu Fundatia Qvorum şi Parlamentul European de la Bruxelles (2010);
 • Responsabilităţi la nivel local:

 • Profesor în Comisia de eleborare a subiectelor şi evaluare la concursul de titularizare pentru posturile didactice în judeţele pilot (Cluj - Comisia judeţeană de filosofie şi sociologie), iulie 2006 (etapa 1 şi etapa 2 );
 • Profesor evaluator în comisii de Bacalaureat (2005-2010);
 • Profesor evaluator în Comisia Olimpiadei Locale de ştiinte socio-umane (2003 - 2009);
 • Profesor în Comisia de elaborare de subiecte pentru Olimpiada Locală, 2005 – 2009;
 • Profesor evaluator în Comisia Olimpiadei Judeţene de ştiinţe socio-umane (2005-2009);
 • Membru al juriului la etapa judeţeană a concursului Democraţie şi toleranţă, mai 2006, mai 2007;
 • Membru al juriului la etapa judeţeană a concursului Istorie şi societate în dimensiune virtuală, ian 2007-2008;
 • Profesor în comisia de evaluare pentru ocuparea posturilor de profesori suplinitori, sepembrie 2005;
 • Profesor însoţitor al lotului olimpic al judeţului Cluj la Olimpiada Naţională (Bucureşti-2004, Mangalia-2005, Craiova-2009);
 • Director adjunct la Şcoala Constantin Brâncuşi din Cluj-Napoca (2011-2015);
 • Director al Colegiului Naţional G. Bariţiu (din 2015);
 • Performanţe cu elevii:

 • 2000 - menţiune filosofie;
 • 2002 - premiul special la concursul judeţean “Uniunea Europeană”;
 • 2003 - menţiune filosofie;
 • 2004 - premiul II, premiul III, 3 menţiuni la filosofie (din care una obţinută de elev cu handicap neuro-motor sever);
 • 2005 - premiul I la cultură civică, premiul I, premiul II, III, menţiune la sociologie, premiul III, mentiune filosofie;
 • 2006 - performanţă unică la nivel naţional a calificării la etapa judeţeană şi obţinerea premiului I la filosofie, a unei eleve de clasa a IX-a, în contextul în care această disciplină se studiază în clasa a XII-a, premiul I cultură civică, menţiune la logică;
 • 2007 - 2 menţiuni judeţene la sociologie;
 • 2008 - premiul II naţional la sociologie la Galaţi;
 • la nivel judeţean: premiul I la sociologie, 2 premii III la sociologie, 2 menţiuni la sociologie, 2 menţiuni la filosofie, o menţiune la logică şi argumentare;
 • 2009 - elev calificat la Olimpiada naţională de sociologie la Craiova;
 • 2010 - premii şi menţiuni la olimpiada judeţeană la filosofie, sociologie şi logică;
 • premiul I şi II la Olimpiada Europeană (proiect al Fundatiei Qvorum), în urma căreia elevii viziteaza Parlamentul European la Bruxelles;
 • Publicaţii:

 • Autor al cărţii Secularizarea morţii, Cluj Napoca, Ed. Dacia, 2008;
 • Referent ştiinţific pentru manuale de ştiinţe socio-umane: Manualul de filosofie, tip A şi tip B, Ed. Didactică şi pedagogică, 2007 şi Manualul de Studii sociale, Ed. Corvin, 2007;
 • Coautor la lucrarea: Filozofie, ghid de rezolvare a subiectelor, Ed. Humanitas, mai 2007;
 • Coautor la lucrarea Cele mai bune lectii de Economie pentru liceu editată de CREE, iunie, 2006;
 • Studii şi articole apărute în revistele: Tribuna, Cetatea culturală, Viaţa creştină, Făclia, Viaţa Transilvaniei (1999-2010);
 • Realizare de emisiuni în domeniul educaţiei, la Radio Renaşterea Cluj-Napoca;
 • A fost recompensată cu Menţiune la concursul naţional pentru profesori Cele mai bune lecţii de economie, organizat de CREE în parteneriat cu MEC şi Ambasada SUA. I s-a atribuit gradaţia de merit pentru activitatea profesională din ultimii patru ani (iunie 2007). Predă în Col. Naţ. "G. Bariţiu", din anul 2004, ştiinţe socio-umane (filosofie, studii sociale, logică, argumentare şi comunicare, sociologie, psihologie, economie).

  Afilieri:

 • membru al Centrului Român pentru Educaţie Economică, din 2005;
 • membru în colectivul redacţional al revistei Viaţa Transilvaniei.
 • Limbi străine cunoscute:

 • engleza – foarte bine;
 • franceza – bine;
 • italiana – satisfăcător;
 • spaniola – satisfăcător. • Prof. VLADIMIR-ALEXANDRU BOGOSAVLIEVICI a absolvit Universitatea “Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie-Filosofie, specializare Istorie-Filosofie, în 1985. A obţinut definitivatul în 1989, gradul didactic II în 1996 şi gradul didactic I în 2002.

  A participat la următoarele cursuri de perfecţionare:

 • Curs calculatoare A.E.L., 2005;
 • Management educaţional / Curs formare diriginţi, 2006;
 • Management şi Comunicare, Magister 1, modulul 2, 2006;

 • Tehnici informaţionale computerizate, Magister 1, modulul 3, 2007.
 • Limbi străine cunoscute:

 • engleză: avansat;
 • franceză: începător.
 • A predat Istoria la Şcoala “David Prodan” în perioada 1985-2010. În prezent este profesor de Istorie şi Cultură Civică la Colegiul Naţional “G. Bariţiu”. Este autorul monografiei școlii “David Prodan”, apărută în cartea Clipe de sărbătoare (1999). Este autorul cărţii Clujul văzut şi nevăzut. Ghid istorico-turistic. Cluj, seen and unseen. A historical-tourist guide, ediţie româno-engleză, împreună cu prof. Laura Zmicală (2014). Ediția a doua, revizuită și adăugită (2015). Membru al Consiliului de Administraţie al şcolii (2014-2015). Colaborează în interviuri cu Radio Cluj.

  Activități și rezultate recente:

 • 01.10. 2015 - Articol în "Ziarul de Cluj" scris de Florentina Tătar despre orele de istorie locală pe care le desfășoară (și în aer liber) în cadrul opționalului "Istoria Clujului";
 • 07.10.2015 - Interviu și ghidaj în centrul vechi al Clujului în cadrul emisiunii "Clujul în aer liber"(interviu la Radio Cluj și articol în ziar);
 • 10.10.2015 - Ghidaj al orașului oferit unui grup numeros de artiști plastici străini (30 de ceramiști) în cadrul Bienalei Internaționale de Ceramică;
 • 10.10.2015 - Lansarea cărții "Povești despre Cluj";
 • 22.10.2015 - Vizită de documentare la Muzeul Universității "Babeș-Bolyai"(cu clasa a XII-a B);
 • 04.11.2015 - Invitat alături de prof. Laura Zmicală la a 44-a ediție "Berăria culturală" în cadrul dezbaterii "Clujul Secret";
 • 02.12.2015 - Articol "Portret" în Ziarul de Cluj realizat de Florin Moldovan;
 • 12.12.2015 - Apariție în emisiunea lui Cătălin Ștefănescu "Gări de Poveste" la TVR 1;
 • 12.12.2015 - Premiu în Educație în cadrul Galei Lumino organizată de EBS;
 • 15.12.2015 - Premiul pentru prezentarea și promovarea Clujului și a Transilvaniei cu ghidul istorico-turistic "Clujul văzut și nevăzut" (împreună cu Laura Zmicală) înmânat de Biblioteca Județeană "Octavian Goga" Cluj.

 • Prof. GABRIELA NOVĂCESCU predă istorie şi filosofie.

  Prof. dr. HORAȚIU POPA-BOTA predă geografie.

  Prof. MONICA ILIŞIU predă geografie.

  Prof. IOANA CIOVÂRNACHE predă ştiințe sociale.

  Prof. RAMONA RĂDUCAN este psiholog şcolar şi predă psihologie.