Om și societate
Anul școlar 2023-2024

Bărăian Alina - științe sociale

Ilișiu Monica - geografie

Novăcescu Gabriela - istorie

Bogosavliev Vladimir - istorie

Dălălău Andrei - istorie

Simian Dan - geografie

Negruțiu Monica - geografie

Ciovarnache Ioana - științe sociale

Răducan Ramona - psihologie

Șchiop Nicoleta - educație civică


Prof. dr. ALINA-MONICA BĂRĂIAN a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj, Facultatea de Filosofie, în 1999. A urmat studii aprofundate de Filosofie (1999-2000). Şi-a susţinut doctoratul în Filosofie cu teza Secularizarea morţii, coordonator Prof. Univ. Dr. Tudor Cătineanu, în 2004.

Este director la Col. Naţ. “G. Bariţiu” Cluj-Napoca din 2016. Predă la Col. Naţ. “G. Bariţiu”, din anul 2004, ştiinţe socio-umane (filosofie, studii sociale, logică, argumentare şi comunicare, sociologie, psihologie, economie).

Activităţi de formare şi perfecţionare:

 • Formator naţional în programele: Cadrul didactic-un profesionist în sistemul de învățămînt (Cluj, 2011-2013), “Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar” (Cluj Napoca 2012), Formarea dezvoltatorilor de itemi în evaluare din proiectul: Instrumente digitale de ameliorare a clarităţii evaluării în învăţământul preuniversitar (INSAM-Satu Mare, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 2011). Dezvoltarea Competenţelor de Evaluare a profesorilor (DeCeE) (Casa Corpului Didactic, MECT şi CNCEIP, 2009); Educaţie economică (Col. Tehnic de Transporturi, Cluj, aprilie-mai 2008; Col. Tehnic Energetic, Cluj, 2009; Col. Tehnic Anghel Saligny, Cluj, 2009); Educaţie pentru viaţa de familie (Fundaţia Tineri pentru Tineri, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Cluj, 2003);
 • Cursuri de formare: curs pentru personalul de conducere din instituţiile de învăţământ EDUEXPERT, UBB (Cluj-Napoca, 2011-2012), Expert al Corpului de Experţi al Corpului de Control al Ministrului-Controlul-sprijinul educaţiei (2012) Manager de proiect (2014), INSAM (București 2010), Managementul structurilor intermediare în educaţie (Casa Corpului Didactic şi ISJ Cluj, 2008); Calitatea în educaţie (Casa Corpului Didactic Cluj, 2008); Formare formatori naţionali în domeniul educaţiei economice (Centrul Român pentru Educatie Economică, în parteneriat cu Ambasada SUA şi MECT, Cluj, Sinaia, 2006-2008); Consiliere şi orientare (CCD Cluj, septembrie 2006); Curs de iniţiere în utilizarea softului educaţional AEL (CCD Cluj, mai 2005);
 • Seminarii și conferințe: Drepturile omului şi drepturile copilului (CCD Cluj şi Univ. Babeş-Bolyai, decembrie 2009); Impactul Internetului asupra elevilor (Facultatea de Sociologie Cluj, aprilie 2008); Cadrul european de asigurare a calităţii în învâţământul preuniversitar (IRECE şi ARACIP, Bucureşti, februarie 2008); Toleranţa şi multiculturalismul (noiembrie 2008), Integrarea socială a  elevilor epileptici (Cluj, 2005); Integrarea europeană, derulat prin MEC în colaborare cu Ministerul Integrării Europene (2005);
 • Activităţi şi responsabilităţi naționale și județene:

 • Director - Col. Naț. “G. Barițiu” Cluj-Napoca (2016-în prezent);
 • Director adjunct - Șc. Gimn. “C. Brâncuși” Cluj-Napoca (2012-2016);
 • Membru în Comisia naţională de Filosofie MEN, coautor și evaluator de programe școlare și de manuale pentru gimnaziu și liceu (2016-în prezent);
 • Membru în Comisia națională pentru elaborarea subiectelor pentru examenele naționale (bacalaureat, titularizare, definitivat) a CNEE - Ministerul Educaţiei Naționale (2006-în prezent);
 • Profesor mentor şi coordonator al practicii pedagogice a studenţilor în colaborare cu UBB (2005- în prezent);
 • Profesor metodist al I.S.J. Cluj (începând cu 1 sept. 2006);
 • Membru al Consiliului Consultativ pentru discipline socio-umane al judeţului Cluj (începând cu 1 sept. 2006);
 • Membru în Comisia Naţională Centrală de elaboare a subiectelor şi evaluare la sociologie a Olimpiadei Naţionale de la Arad (2007), Gura Humorului (2013), Deva (2017), Iași (2018);
 • Membru în Comisia de elaborare a subiectelor şi baremelor şi evaluator pentru titularizarea profesorilor în judeţele pilot (Cluj iulie 2006-2009);
 • Profesor însoţitor al lotului olimpic al judeţului Cluj la Olimpiada Naţională (Bucureşti-2004, Mangalia-2005, Craiova-2009);
 • Organizator al Olimpiadei de științe socio-umane, etapa pe județ (Cluj 2017-în prezent);
 • Proiecte internaționale:

 • Coordonator din partea Colegiului Bariţiu al proiectului internațional Discover, în colaborare cu AIESEC (2016-în prezent);
 • Coordonator din partea Colegiului Bariţiu al proiectului european  prin grant Jean Monnet "Building the Future-Learning Europe@School: Education for European Citizenship, Democracy, Diversity and a World of Youth" în colaborare cu Facultatea de istorie și filosofie a UBB Cluj-Napoca (2015-în prezent);
 • Coordonator din partea Colegiului Bariţiu al Proiectului european Euroscola, realizat sub egida Biroului de informare al Parlamentului European (2009-2010);
 • Membru în echipa proiectului interjudeţean Porţi deschise Nonviolenţei, Col. Naţ. “G. Bariţiu” în parteneriat cu I.S.J. Cluj (2006-2010);
 • Membru colaborator în echipa proiectului Comenius cu Italia al Col. Naţ „G. Bariţiu”- „Rădăcini culturale în trecutul comun” (2006-2007);
 • Coordonator proiect european Studying and preventig the radicalisation of Islam: What school communities can do?, în parteneriat cu Soc. Academică de cercetare a Univ. „Babeş-Bolyai” Cluj şi Comisia Europeană (2008);
 • Colaborator  din partea C. N. “G. Bariţiu” cu Agenţia de Dezvoltare de N.V. şi I.S.J. Cluj, organizând dezbaterea cu tema: Sărăcia şi excluziunea socială (septembrie 2010);
 • Colaborator la proiect internaţional cu Banca Mondială, în calitate de evaluator extern de manuale pentru Rep. Moldova (2010);
 • Coordonator proiect european Liceenii de azi, cetăţeni ai Europei de mâine în colaborare cu Fundatia Qvorum şi Parlamentul European de la Bruxelles (201-2012).
 • Alte responsabilități:

 • Profesor evaluator în comisii de Bacalaureat (2005-2015), în Comisia Olimpiadei Locale de ştiinte socio-umane (2003 – în prezent), în Comisia Olimpiadei Judeţene de ştiinţe socio-umane (2005-în prezent), în comisii de titularizare pe post pentru profesori și în comisiile de definitivat și grade didactice;
 • Profesor în Comisia de elaborare a subiectelor şi evaluare la concursul de titularizare pentru posturile didactice în judeţele pilot (Cluj - 2006), în Comisia de elaborare de subiecte pentru Olimpiada Locală (2005 – în present);
 • Membru al juriului la etapa judeţeană a concursului Democraţie şi toleranţă, 2006- 2007; respectiv la etapa judeţeană a concursului Istorie şi societate în dimensiune virtuală, 2007-2008;
 • Performanţe cu elevii:

 • 2000 – în prezent: zeci de premii și mențiuni obținute cu elevii la disciplinele filosofie, sociologie și logică la nivel județean și național;
 • 2002 - premiul special la concursul judeţean “Uniunea Europeană”;
 • 2004 - menţiune la filosofie (din care una obţinută de elev cu handicap neuro-motor sever);
 • 2005 – mențiune la Oradea la cultură civică;
 • 2006 - performanţă unică la nivel naţional a calificării la etapa judeţeană şi obţinerea premiului I la filosofie, a unei eleve de clasa a IX-a, în contextul în care această disciplină se studiază în clasa a XII-a;
 • 2008 - premiul II naţional la sociologie la Galaţi;
 • 2009 - elev calificat la Olimpiada naţională de sociologie la Craiova;
 • 2011 - premiul I naţional la sociologie la Ploiești;
 • premiul I şi II la Olimpiada Europeană (proiect al Fundatiei Qvorum), în urma căreia elevii au vizitat Parlamentul European - Bruxelles 2012;
 • 2000 – în prezent: zeci de premii și mențiuni obținute cu elevii la concursuri locale, județene, naționale pe componente ale educației nonformale.
 • Publicaţii:

 • Autor al cărţii Secularizarea morţii, Cluj Napoca, Ed. Dacia, 2008;
 • Referent ştiinţific pentru manuale de ştiinţe socio-umane: Manualul de filosofie, tip A şi tip B, Ed. Didactică şi pedagogică, 2007 şi Manualul de Studii sociale, Ed. Corvin, 2007;
 • Coautor la lucrarea: Filozofie, ghid de rezolvare a subiectelor, Ed. Humanitas, mai 2007;
 • Coautor la lucrarea Cele mai bune lecții de Economie pentru liceu editată de CREE, iunie, 2006;
 • Zeci de studii şi articole apărute în revistele: TribunaCetatea culturalăViaţa creştinăFăcliaViaţa Transilvaniei (1999-în prezent), revista școlii Zorile;
 • Realizare și participare la emisiuni și interviuri în domeniul educaţiei, la Radio Renaşterea Cluj-Napoca, NCN Cluj, Radio Cluj, TVR Cluj, Antena 1 Cluj;
 • Afilieri:

 • membru al Centrului Român pentru Educaţie Economică, din 2005;
 • membru în colectivul redacţional al revistei Viaţa Transilvaniei.
 • Limbi străine cunoscute:

 • engleza – foarte bine;
 • franceza – bine;
 • italiana – nivel de înțelegere;
 • spaniola – nivel de înțelegere.
 • Prof. VLADIMIR-ALEXANDRU BOGOSAVLIEVICI a absolvit Universitatea “Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie-Filosofie, specializare Istorie-Filosofie, în 1985. A obţinut definitivatul în 1989, gradul didactic II în 1996 şi gradul didactic I în 2002.

  A participat la următoarele cursuri de perfecţionare:

 • Curs calculatoare A.E.L., 2005;
 • Management educaţional / Curs formare diriginţi, 2006;
 • Management şi Comunicare, Magister 1, modulul 2, 2006;

 • Tehnici informaţionale computerizate, Magister 1, modulul 3, 2007.
 • Limbi străine cunoscute:

 • engleză: avansat;
 • franceză: începător.
 • A predat Istoria la Şcoala “David Prodan” în perioada 1985-2010. În prezent este profesor de Istorie şi Cultură Civică la Colegiul Naţional “G. Bariţiu”. Este autorul monografiei școlii “David Prodan”, apărută în cartea Clipe de sărbătoare (1999). Este autorul cărţii Clujul văzut şi nevăzut. Ghid istorico-turistic. Cluj, seen and unseen. A historical-tourist guide, ediţie româno-engleză, împreună cu prof. Laura Zmicală (2014). Ediția a doua, revizuită și adăugită (2015). Membru al Consiliului de Administraţie al şcolii (2014-2015). Colaborează în interviuri cu Radio Cluj.

  Activități și rezultate recente:

 • 01.10. 2015 - Articol în "Ziarul de Cluj" scris de Florentina Tătar despre orele de istorie locală pe care le desfășoară (și în aer liber) în cadrul opționalului "Istoria Clujului";
 • 07.10.2015 - Interviu și ghidaj în centrul vechi al Clujului în cadrul emisiunii "Clujul în aer liber"(interviu la Radio Cluj și articol în ziar);
 • 10.10.2015 - Ghidaj al orașului oferit unui grup numeros de artiști plastici străini (30 de ceramiști) în cadrul Bienalei Internaționale de Ceramică;
 • 10.10.2015 - Lansarea cărții "Povești despre Cluj";
 • 22.10.2015 - Vizită de documentare la Muzeul Universității "Babeș-Bolyai"(cu clasa a XII-a B);
 • 04.11.2015 - Invitat alături de prof. Laura Zmicală la a 44-a ediție "Berăria culturală" în cadrul dezbaterii "Clujul Secret";
 • 02.12.2015 - Articol "Portret" în Ziarul de Cluj realizat de Florin Moldovan;
 • 12.12.2015 - Apariție în emisiunea lui Cătălin Ștefănescu "Gări de Poveste" la TVR 1;
 • 12.12.2015 - Premiu în Educație în cadrul Galei Lumino organizată de EBS;
 • 15.12.2015 - Premiul pentru prezentarea și promovarea Clujului și a Transilvaniei cu ghidul istorico-turistic "Clujul văzut și nevăzut" (împreună cu Laura Zmicală) înmânat de Biblioteca Județeană "Octavian Goga" Cluj.
 • Cărți publicate:
 • Cluj 700 – 2016
 • Re-descoperim Clujul vol I – 2016
 • Re-descoperim Clujul vol II – 2017
 • Clujul văzut și nevăzut, ediția III – 2017
 • Povești de Cluj, autor și coautor: vol I, 2015; vol II, 2016; vol III, 2017; vol IV, 2018; vol V, 2019
 • Cărți realizate împreună cu Ioan Ciorca: Cimitirul Central - Spațiu al personalităților clujene; Hazsongard „Cimitirul tuturor”
 • Articole în următoarele ziare: Adevărul, Ziar de Cluj, Monitorul de Cluj, Actual de Cluj, Clujul cultural, Portal Cj.Ro, Buletin de Mănăștur – Serial „Explorăm Clujul cu Bogo”.
 • Emisiuni la Radio Cluj: Călătorie prin Clujul neștiut (2017-25 ep.), Clujul și Marea Unire (2019- 26 ep.), emisiuni moderate de Ovidiu Moldovan. Serialul Istoria Clujului la Serile Radio Cluj moderate de Dan Moșoiu (14 ep). Interviuri EBS-radio, Radio-Realitatea.
 • TVR 2, 3, Internațional – film intitulat „Turnuri, case, bastioane din Clujul Medieval” (16.06.2016) – cu Emilia Nicolaescu realizator TVR.
 • TVR 1 „Gări de poveste” cu filmul „Gara Cluj, cu Cătălin Ștefănescu (2015).
 • TVR Cluj: Clujul Medieval pe înțelesul tuturor (09.06.2016).
 • Gustă Transilvania 21.10 – film „La pas prin Cluj-Napoca”.
 • Emisiuni la: Bună dimineața Transilvania, Gustă Transilvania, Transilvania Policromă, Regiunea în obiectiv, Actual Regional
 • Antena 1 Cluj - „Transilvania. Istorie și Mister”, 24.09.2017 – cu Bianca Cicotișan
 • 21.08 – Jurnal de vacanță
 • Interviuri și reportaje: Digi 24, Look TV, Pro TV
 • NCN – Cluj: – 5 iunie – Pentru Cluj – Răzvan Dumitrescu
 • – 22 iunie 2017 – Urbano Francmasoneria și Clujul – cu Florin Moldovan
 • – 21 martie 2018 – Cine ești tu – cu Gabriela Roman
 • – 29 martie 2018 – În vizor: Istoria, poartă către cunoaștere – cu Victor Lungu
 • – Serial „Istoria Clujului” (28 ep., mai-septembrie 2018)
 • Cluj – AM. RO – Povestea de marți seara – cu Ligia Bocșe (20.06.2017)
 • Cluj – AM. RO – Clujul și La Belle Epoque
 • Clujul.Dual – 23.01.2019 – Meseria de dascăl
 • Bună ziua Cluj – Revoluția din Cluj 1989
 • Activități extracurriculare:
 • 12 tururi istorico-culturale ale Clujului realizate în 2016-2017 în colaborare cu asociația Vechiul Cluj
 • Vechiul Cluj – expuneri, conferințe, dialoguri privind istoria locală
 • 2018-2019 – tururi istorico-culturale ale Clujului și în principal a Cimitirului Hazsongard cu Scena Urbană.
 • tururi cu studenții de la Cursurile internaționale de vară de limbă și civilizație românească 1-19.07.2019
 • Trăiește orașul – tur ghidat prin poveștile Clujului
 • Euroscola 2018 – câștigarea concursului european cu proiectul „Zidurile vechiului Cluj” și participare la Strasbourg cu elevii școlii în urma câștigării concursului
 • Lansări de carte: Târgul Gaudeamus și Festivalul Internațional de carte Transilvania
 • Organizarea cercului de istorie „Exploratorii Clujului” cu vizitarea anuală a principalelor obiective istorico-culturale ale Clujului.
 • ”Clujul și Marea Unire”, „Clujul după Marea Unire”, activități desfășurate la Biblioteca Județeană „Octavian Goga”.
 • Premii:
 • 2016: Diplomă de excelență pentru sprijinul acordat elevului Oltean Raul, care a obținut 10 la BAC – Primăria Cluj.
 • 2017: Profesorul anului – Primăria Cluj.
 • 2018: Premiu pentru prezentarea și promovarea Clujului acordat de Biblioteca Județeană „Octavian Goga”.
 • 2018: Premiul „Dragostea pentru Cluj istorisită mai departe” – AFA Cluj.

 • Prof. GABRIELA NOVĂCESCU predă istorie şi filosofie.

  Prof. dr. HORAȚIU POPA-BOTA predă geografie.

  Prof. MONICA ILIŞIU predă geografie.

  Prof. IOANA CIOVÂRNACHE predă ştiințe sociale.

  Prof. RAMONA RĂDUCAN este psiholog şcolar şi predă psihologie.