Limbi moderne
Anul școlar 2023-2024

Zmicală Laura - engleză

Trif Anca - engleză

Curea Camelia - engleză

Roșa Ioana - franceză


Prof. LAURA ZMICALĂ a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, specializarea Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză, în 1995. A obţinut definitivatul în învăţământ în anul 1997, gradul didactic II în 2001 şi gradul didactic I în 2008.

A participat la următoarele stagii sau cursuri de perfecţionare:

 • Curs de formare “Curriculum şi evaluare” (Cluj-Napoca, 2001);
 • Stagiu de Perfecţionare Comenius 2.2.C. (Plymouth, Marea Britanie. 2005);
 • Curs de Consiliere şi Orientare (Cluj-Napoca, 2006);
 • Curs de Iniţiere IT (Cluj-Napoca, 2008);
 • Program de Schimb “Work Experience” Leonardo da Vinci (Plymouth, Marea Britanie, 2008);
 • Curs de “Formarea structurilor intermediare de conducere” (Cluj-Napoca, 2008);
 • Seminar Cambridge (Cluj-Napoca, 2010);
 • Alte seminarii şi cursuri de perfecţionare care au vizat predarea englezei ca limbă străină.
 • Predă limba engleză în Colegiul Naţional „George Bariţiu” din anul 1999. Principalele activităţi şi responsabilităţi:

 • Şef al Catedrei de engleză-franceză, din 2005;
 • Coordonator al Comisiei de formare continuă, începând din 2008;
 • Membru în Comisia pentru programe şi proiecte în parteneriat, din 2009;
 • Coordonator al parteneriatului internaţional cu British Council, intitulat “Global English”;
 • Diriginte.
 • A contribuit la câştigarea competiţiei EUROSCOLA şi la vizita la Parlamentul European din Strasbourg, alături de directorii şcolii şi de doamnele profesoare Mândruţ Viorica, coordonator, şi Alina Bărăian, profesor de ştiinţe sociale, împreună cu 25 de elevi ai colegiului (Strasbourg, 2010);

  A debutat literar cu poezii în revista Astra din Braşov, august 1999. A debutat editorial în volumul colectiv Paşi prin iarba ninsă, Cluj-Napoca, 2000. A publicat poeme în volumul colectiv Pulbere stelară, 2000 şi în  volumul colectiv Miresme de orgă, 2004. Este autoarea cărţii Clujul văzut şi nevăzut. Ghid istorico-turistic. Cluj, seen and unseen. A historical-tourist guide, ediţie româno-engleză, împreună cu prof. Vladimir-Alexandru Bogosavlievici (2014).

  Este implicată în acţiuni caritabile cum ar fi:

 • proiectul româno-olandez intitulat “Casa visurilor mele”;
 • proiectul care vizează o şcoală de vară de artă la Ocolişel, judeţul Cluj. • Prof. IZABELA SCHLEIER a absolvit Facultatea de Litere a Universităţii “Babeş-Bolyai”, specializarea Franceză-Italiană, în anul 1995. A absolvit studiile masterale “Literaturi Francofone” în anul 1998. A obţinut gradul didactic II în 2009.

  A predat limba franceză la Liceul de Artă Piatra Neamţ (1995-1996), la Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ (1996-2007) şi la Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca (2007-2008). Predă limba franceză şi italiană la Colegiul Naţional “G. Bariţiu” din 2008.

  A primit diplomă de excelenţă din partea Ministerului Educaţiei şi a I.S.J. Cluj, pentru activitatea deosebită în pregătirea elevilor olimpici (2017, 2018). I s-a decernat “Diplomă de Excelenţă” pentru rezultatele excepţionale obţinute în pregătirea elevilor la limba italiană; premiu atribuit de Consulatul Onorific al Republicii Italiene din Cluj (iunie 2019).
  Prof. ANCA TRIF predă limba engleză.

  Activitate profesională:

 • 2000-2017: profesoară de limba engleză la Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Augustin Maior”
 • 2013-2017: responsabil Serviciul pe şcoală; responsabil cu activitatea diriginţilor; membru în Comisia împotriva discriminării; membru in Comisia pentru abateri disciplinare
 • 2015 – prezent: responsabil comisie metodică, arie curriculară Limbă şi comunicare
 • sept. 2016 – prezent: membru în Consiliul consultativ al disciplinei
 • Activitate metodică:

 • Supraveghetor şi evaluator la examenul de Bacalaureat
 • Evaluator la olimpiada de limba engleză
 • A elaborat subiect pentru faza locală a olimpiadei de limba engleză, ianuarie 2016, faza locală, februarie 2017 şi faza judeţeană, martie 2017
 • A coordonat proiectul educativ “şcoala fără frontiere”, an şcolar 2013-2104
 • A participat la concursul judeţean Teens’ Quiz , elevii şcolii obţinând locul II, an şcolar 2013-2014 şi locul III în decembrie 2017
 • A participat la concursul de limba engleză pentru liceele tehnologice Quest 2015 în calitate de profesor organizator, elevii coordonaţi de ea obţinând locul 3 la faza pe judeţ in 7 dec. 2016
 • A participat la concursul de limba engleză pentru liceele tehnologice Quest, obținând locuri 1, 2, 3 la faza pe judeţ; locul 2 cu elevul Jason Apahideanu la faza naţională organizată la Baia Mare în aprilie 2016 şi menţiune cu elevul Nuţiu Adrian la faza naţională, aprilie 2017
 • A fost profesor însoţitor lot elevi şi profesor evaluator la Concursul Naţional de Limba Engleză QUEST, aprilie 2017
 • A fost membru în juriu la concursul de creativitate şi interpretare “Speak out” 2016 și 2017
 • A fost asistent şi evaluator la concursul de titularizare iulie 2016
 • A fost evaluator la examenul de definitivare în învăţământ 2017
 • Este membră CETA
 • A îndrumat 3 elevi care au obţinut mentiune la concursul “Let’s hear the music most and foremost”, 2016
 • A coordonat lucrarea elevei Ilişiu Mihaela publicată în revista şcolară Zorile a CNGB nr. 30/2017
 • Cursuri de formare:

 • A participat la webminarul Teaching Teenagers the 21st Century Skills organizat de Pearson ELT în Septembrie 2013
 • A participat la conferinţa „Masă critică pentru o educaţie de calitate” organizată de Asociaţia Learn&Vision, aprilie 2016
 • A participat la seminarul „Boost your teaching skills” organizat de Macmillan Education în 8.06.2016
 • A participat la Cambridge Day, 26.02.2015; 24.02. 2017
 • A participat la workshopul „Dezvoltarea creierului în adolescenţă” în cadrul proiectului internaţional „Brain Awareness Week”, martie 2017
 • A participat la seminarul „Assessment of listening and speaking across the CEFR” organizat de British Council în 9.04.2017
 • A participat la Forumul Educational Magister, aprilie 2015 şi mai 2017
 • A participat la seminarul „Welcome to the Wider World of English Teaching” organizat de Okian-Pearson ELT în 6 mai 2017
 • A participat la Simpozionul PREUNIVERSITARIA organizat de CCD Cluj cu lucrarea „Şcoala fără frontiere” la secţiunea „Proiecte educaţionale”, 20 mai 2017 • Prof. CUREA CAMELIA predă limba engleză.