PROIECTUL EDUCAŢIONAL “EUROSCOLA”

Profesori coordonatori:

         Prof. Dr. Alina Bărăian

         Prof. Viorica Mândruţ

Prof. Laura Zmicală

 

Motivaţia:

          Angrenarea într-un astfel de proiect ni s-a părut o provocare pentru a demonstra că dezideratul european al unităţii în diversitate nu este o simplă sintagmă teoretică, ci îşi găseşte transpunerea în practica educaţională. De aceea, componenta fundamentală a proiectului vizează unitatea europeană prin democraţie cu componenta sa fundamentală, exercitarea dreptului de vot şi diversitatea prin acţiunile specifice cu ţintă educaţională.

 

Scopul:

Scopul proiectului este să realizeze o informare eficientă pentru tinerii elevi de liceu în privinţa cadrului general al valorilor europene, dar mai ales în privinţa alegerilor europene, însoţită de speranţa că Europa poate să rămână unită sub semnul solidarităţii şi al valorilor democratice doar prin eforturile comune de ordin educaţional. De asemenea, provocarea competiţiei la nivel european este şi ea o motivaţie suplimentară pentru acest proiect.


Obiective:

1.      Crearea şi promovarea unei program de informare bazat pe un cadru teoretic consistent şi accesibil privind valorile şi instituţiile europene în comunitatea de elevi

2.      Personalizarea ofertei informaţionale privitoare la alegerile europarlamentare la nivelul instituţional al liceului prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile beneficiarilor şi partenerilor

3.      Realizarea managementului de proiect la nivelul scolii în perspectiva implicării tuturor elevilor cu drept de vot la cel mai mare exerciţiu democratic din lume, alegerile europarlamentare

4.      Promovarea componentelor proiectului astfel încât să fie atinsă ţinta informativă, dar şi cea competitivă în raport cu celelete licee participante

5.      Implementarea acestui program educationale extracurricular ce vizează educaţia interculturală şi pe cea pentru democraţie, care sa asigure formarea elevilor in spiritul valorilor europene.

6.      Stimularea şi valorificarea creativităţii elevilor prin participarea la activităţi din cadrul proiectului, atribuindu-se astfel o dimensiune europeană nu doar conţinutultui, ci şi actului educativ.

7.      Promovarea imaginii instituţiei fată de factori din ţară, dar şi din spaţiul european

 

Descrierea proiectului:

PUBLIC ŢINTĂ

Sunt vizati de acest proiect:

- elevii de liceu cu drept de vot sprijiniţi în vederea implementării politicilor europene şi a exercitării dreptului democratic la votcomunicarii politice

 

SLOGAN

,,Tinerii fac integrarea!”

 

PERIOADA  REALIZĂRII

- 07 martie 2009 – 07 mai 2009 pregătirea şi lansarea campaniei de informare în şcoală

- 07 mai 2009- 07 iunie 2009 – realizarea informării şi consilierii privind opotunităţile integrării, realizarea simpozionului pe tema Comunicare şi creativitate – Interferenţe europene, realizarea campaniei de informare privitoare la importanţa alegerilor europarlamentare şi necesitatea participării tinerilor la vot prin intermediul unor materiale informative tip poster, pliante, etc., lansarea volumului Europa şi TU. Ştii cine eşti? Unde trăieşti?

 

ETAPELE PROIECTULUI

1- Formarea echipei de proiect

2- Pregătirea şi selectarea materialelor pentru campanie şi cele prezentate în cadrul simpozionului şi realizarea propriu-zisǎ a mapei simpozionului

3- Formarea tinerilor care vor realiza informarea

4- Stabilirea unui calendar de întalniri cu echipa de proiect, precum si a calendarului de activităţi pe tema alegerilor europene care vor fi organizate în şcoală.

5 - Listarea lucrarilor, respectiv realizarea cd-urilor, diplomelor, fluturasilor si posterelor de prezentare a alegerilor europarlamentare din 7 iunie 2009

6.- Lansarea şi derularea campanieie de informare privind alegerile europarlamentare cu distribuirea fluturaşilor şi expunerea posterelor în şcoală

7.- Derularea simpozionului cu tema Comunicare şi creativitate – Interferenţe europene cu prezentarea materialelor realizate, prezentari power-point, referate, eseuri

8.-. Realizarea şi lansarea produsului simpozionului, respectiv volumul Europa şi TU. Ştii cine eşti? Unde trăieşti?

9.- Selectarea materialelor realizate şi expedierea acestora către Biroul în România al Parlamentului European.

 

 

CANALE DE COMUNICARE

Comunicarea cu publicul ţintă, se va realiza prin intermediul întâlnirii directe cu elevii care transmit conţinututl informaţional în cadrul simpozionului, respectiv prin campania de informare privind alegerile europarlamentare, realizată în şcoală.

 

TEHNICI DE COMUNICARE

-         fluturaşi informativi, pe segmente de interes pentru elevi, realizaţi pe înţelesul lor;

-         volumul cu informaţii generale şi specifice;

-         poster informativ;

-         simpozionul cu rol de informare şi dezbatere;

 

RESURSE

a) umane –  3 profesori coordonatori şi 50 de elevi implicaţi în campania de informare şi simpozion;

b) logistice – asigurarea materialelor necesare şi a locaţiilor necesare;

c) financiare – costuri fluturaşi;

                                    - costuri volum;

                                    - costuri poster;

 

 

EVALUARE

1) evaluarea implementării proiectului se va face prin monitorizarea punerii în practică a etapelor proiectului şi respectarea calendarului stabilit

2) evaluarea impactului proiectului se va face prin analiza:

- numărului de elevi contactaţi,

- numarului de întrebări şi probleme ridicate;

- numărul de produse de proiect;

- numărul acţiunilor de imagine şi de impact realizate.

 

         Colaboratori:

1.                              Popovici Petrică-XII A

2.                              Cuibus Bianca-XII A

3.                              Deuşan Loredana-XII A

4.                              Chit Raluca-XII A

5.                              Maier Ionuţ-XII A

6.                              Görög Denisa-XII A

7.                              Chira Laura-XI B

8.                              Beleiu Anamaria-XI B

9.                              Boca Răzvan-XI B

10.                          Roman Sebastian-XI B

11.                          Badiu Ioana- XI B

12.                          Coblişan Andreea-XI B

13.                          Gros Denisa-XI B

14.                          Gal Sara-XI B

15.                          Răcăşan Corina-XI B

16.                          Mureşan Denisa-XI B

17.                          Gârda Dora-XI B

18.                          Ciorca Marius-XI B

19.                          Abrudan Marc-XI B

20.                          Chiorean Roxana-XI B

21.                          Sălicean Diandra Rebeca-X B

22.                          Deaconescu Daniela Maria-X B

23.                          Nechita (Jimborean) Oana-X B

24.                          Petru Dana Cristiana-X B

25.                          Turc Dayana Romina-X B

 

Sesiunea de comunicări şi referate se adresează elevilor din învăţământul liceal.

 

Obiectivele simpozionului „Comunicare şi creativitate”,

secţiunea „Interferenţe Europene”:

Ø      însuşirea noţiunilor de ”Uniunea Europeană” şi ”Parlamentul European”;

Ø      înţelegerea noţiunilor de “europarlamentar”, “alegeri europarlamentare” şi “drept de vot”;

Ø      dezvoltarea simţului organizatoric;

Ø      valorificarea creativǎ a materialelor prezentate în cadrul simpozionului;

Ø      creşterea gradului de conştientizare a tinerilor privind importanţa alegerilor europarlamentare;

Ø      dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a preţui statutul de cetăţean european;

Ø      stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor;

Ø      atenţionarea populaţiei şcolare asupra posibilitǎţii de a investi în capacităţile lor intelectuale, prin cunoaşterea preocupărilor tinerilor din statele membre UE;

Ø      ridicarea conştiinţei civice;

Ø      dezvoltarea creativitǎţii şi a bucuriei de a comunica între tineri din ţările membre UE şi de a cunoaşte obiceiurile şi tradiţiile ţărilor respective.

 

ETAPA A DOUA A PROIECTULUI

 

În urma preselecţiei naţionale realizate de Biroul de informare al Parlamentului European din România, Col. Naţ. “G. Bariţiu” s-a regăsit între şcolile alese pentru a parcurge a doua etapă de preselecţie, constând în realizarea unui eseu în limba engleză, pornind de la citatul lui J. Hume:

Este evident acum că Uniunea Europeană este cel mai bun exemplu din lume pentru soluţionarea conflictelor.”

 

FINALIZAREA

 

Preselecţia după realizarea eseului a plasat echipa de la Colegiul Naţional “G. Bariţiu” între cele 10 şcoli câştigătoare, la nivel naţional, ale proiectului Euroscola 2009-2010, astfel încât echipa de proiect s-a deplasat la Strasbourg în vederea vizitei la Parlamentul European şi a interacţiunii elevilor în activităţi specifice cu elevii din celelalte state membre.