Ştiinţe
Anul școlar 2023-2024

Chiș Paula - fizică și astronomie

Curta Gabriela - fizică și TIC

Colesnicov Nicoleta - chimie

Vila Rodica - biologie

Petridean Mărioara - biologie


Prof. PAULA CHIŞ a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Fizică, în 1985. A obţinut gradul didactic I în 2000. A fost consilier educativ din 2001 până în 2006. Profesor coordonator al activitatii CRTCP - astronomie şi astrofizică (2003-2010). Predă fizica în Colegiul “G. Bariţiu” din anul 2010.

A participat la următoarele perfecţionări:

 • Cursul “Management Educaţional pentru consilieri educativi” (2001);
 • Cursul de consiliere şi orientare Comenius 22C, Atena, Grecia (2004);
 • Cursul organizat de ADSTR, “Postmodernitate asumată”, la Facultatea de teologie Cluj (2008);
 • Masterat Ştiinta şi tehnologia materialelor avansate, UBB Cluj, Facultatea de Fizică (2008-2009);
 • Curs postuniversitar de astronomie, Facultatea de Matematică, UBB Cluj (2009-2010).
 •             Concursuri şi sesiuni de comunicări:

 • Participare la sesiunea de comunicări “Preuniversitaria”;
 • Susţinerea lucrării “Metode moderne de lucru” la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de Fizică, UBB Cluj (2005);
 • Participare la Simpozionul Naţional “Educaţia şi Astronomia în mileniul III”, Bârlad (2005);
 • Participare la Concursul naţional de idei şi proiecte “Ştiinţă şi Educaţie” (2006);
 • Participare la Festivalul Ştiinţei (ediţiile 2004, 2005, 2006, 2008, 2009);
 • Participare la Simpozionul Naţional “Cosmosul - Mituri şi simboluri”, Oradea, cu lucrarea “Însemnele astronomice la români” (2008);
 •             Alte atribuţii:

 • Evaluator la olimpiada de fizică şi de astronomie;
 • Membru în consiliul consultativ al profesorilor de fizică.
 • Publicaţii:

 • Ghid de promovare a educaţiei interculturale în şcoală, auxiliar în munca educativă, coautor;
 • Fizica prin experimente şi jocuri, coautor (2009).
 •             A primit diplomă de excelenţă din partea Ministerului Educaţiei şi a I.S.J. Cluj, pentru activitatea deosebită în pregătirea elevilor olimpici (2018).


  Prof. NICOLETA COLESNICOV predă chimie şi fizică.

  Prof. RODICA VILA predă biologie.

  Prof. MĂRIOARA PETRIDEAN predă biologie.