Ştiinţe

Prof. VIORICA MÂNDRUŢ a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Fizică. A obţinut definitivatul în învăţământ (1983), gradul II (1988) şi gradul I, cu media 10 (1993).

A participat la următoarele perfecţionări:

 • Curs de iniţiere în utilizarea calculatorului-I.S.J. Cluj şi C.C.D. Cluj (1998/1999);
 • Formare mentori U.B.B., în cadrul programului „Educaţia 2000+” (2000);
 • Consiliere şi orientare- I.S.J. şi C.C.D. Cluj (2001);
 • Activităţi de perfecţionare didactică în metodica specialităţii - U.B.B. - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (2001);
 • Curs de formare periodică, pe baza Legii 128/1997, art. 33 şi a O.M.E.C. nr. 3770/1998-FIZICĂ-curs finalizat cu colocviu-ATESTAT (2003);
 • Consiliere şi orientare – C.C.D. Cluj (2006);
 • Cursul „Ştiinţă şi Ortodoxie. Cercetare şi Educaţie”- ADSTR România, Filiala Cluj - Facultatea de Teologie Ortodoxă - 2 module;
 • Cursurile “Spiritualitatea românească ortodoxă şi cunoaşterea ştiinţifică”-(42 ore), şi “Postmodernitatea asumată din perspectiva transdisciplinară a dialogului dintre ştiinţă şi religie în învăţământul românesc”(42 ore; martie 2006-februarie 2008);
 • Formare continuă, “Elemente de didactică generală-Didactica disciplinei Fizică-CCD-Cluj-(40 ore, în perioada 03.11 2007-28.03.2008);
 • Curs „Managementul proiectelor” - Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative – atestat (2007);
 • Şcoala de Vară DPPD,Centrul Cultural Francez (19-24 septembrie 2007);
 • Magister I - modulul I - DPPD, Cluj – atestat (sept.-dec. 2008);
 • Cursul „Aplicaţii ale Instrumentaţiei Virtuale în Domeniul Ştiinţelor” - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – atestat (nov.2007-ian.2008);
 • Cursul „Managementul Structurilor Intermediare”, C.C.D. şi I.S.J. – atestat (ian.2008-iunie 2008);
 • Curs CCD - utilizarea AEL – atestat (mai 2008);
 • Program de formare „Proiecte de parteneriat şcolar Comenius-I.S.J. şi C.C.D. – atestat (iulie 2008);
 • Eduexpert I - modulul II, D.P.P.D., Cluj – atestat (sept.-oct.2008);
 • Cursul SQL în cadrul Academiei ORACLE - examen cu atestat (februarie-iunie 2010);
 • A publicat articole de specialitate şi de metodică a disciplinei în reviste şi volume cu ISSN şi ISBN. A participat cu lucrări la sesiuni de comunicări, simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale.

  Predă Fizica în Colegiul Naţional “G. Bariţiu”, din anul 1990. Principale activităţi şi responsabilităţi:

 • Şef catedră “Ştiinţe” ( Fizică-Chimie-Biologie);
 • Membru Consiliul de Administraţie (2000-2005; 2006-2010; 2013-2015);
 • Şef Comisia de orar;
 • Membru Comisia de disciplină;
 • Membru Comisia de curriculum;
 • Membru Comisia de inventar;
 • Membru Comisia de burse şi programul “Bani de liceu”;
 • Membru Comisia de proiecte educative şi activităţi extracurriculare;
 • Diriginte
 • A contribuit la câştigarea competiţiei EUROSCOLA şi la vizita la Parlamentul European din Strasbourg, alături de directorii şcolii, de Alina Bărăian, profesor de ştiinţe sociale, şi de Laura Zmicală, profesor de engleză, împreună cu 25 de elevi ai colegiului (Strasbourg, 2010). A creat pe internet un wikipage, unde elevii şi profesorii şcolii postează documente şi ppt-uri despre schimbul internaţional.

  Limbi străine cunoscute:

 • engleza – foarte bine. • Prof. PAULA CHIŞ a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Fizică, în 1985. A obţinut gradul didactic I în 2000. A fost consilier educativ din 2001 până în 2006. Profesor coordonator al activitatii CRTCP - astronomie şi astrofizică (2003-2010). Predă fizica în Colegiul “G. Bariţiu” din anul 2010.

  A participat la următoarele perfecţionări:

 • Cursul “Management Educaţional pentru consilieri educativi” (2001);
 • Cursul de consiliere şi orientare Comenius 22C, Atena, Grecia (2004);
 • Cursul organizat de ADSTR, “Postmodernitate asumată”, la Facultatea de teologie Cluj (2008);
 • Masterat Ştiinta şi tehnologia materialelor avansate, UBB Cluj, Facultatea de Fizică (2008-2009);
 • Curs postuniversitar de astronomie, Facultatea de Matematică, UBB Cluj (2009-2010).
 •             Concursuri şi sesiuni de comunicări:

 • Participare la sesiunea de comunicări “Preuniversitaria”;
 • Susţinerea lucrării “Metode moderne de lucru” la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de Fizică, UBB Cluj (2005);
 • Participare la Simpozionul Naţional “Educaţia şi Astronomia în mileniul III”, Bârlad (2005);
 • Participare la Concursul naţional de idei şi proiecte “Ştiinţă şi Educaţie” (2006);
 • Participare la Festivalul Ştiinţei (ediţiile 2004, 2005, 2006, 2008, 2009);
 • Participare la Simpozionul Naţional “Cosmosul - Mituri şi simboluri”, Oradea, cu lucrarea “Însemnele astronomice la români” (2008);
 •             Alte atribuţii:

 • Evaluator la olimpiada de fizică şi de astronomie;
 • Membru în consiliul consultativ al profesorilor de fizică.
 • Publicaţii:

 • Ghid de promovare a educaţiei interculturale în şcoală, auxiliar în munca educativă, coautor;
 • Fizica prin experimente şi jocuri, coautor (2009).
 •             A primit diplomă de excelenţă din partea Ministerului Educaţiei şi a I.S.J. Cluj, pentru activitatea deosebită în pregătirea elevilor olimpici (2018).


  Prof. NICOLETA COLESNICOV predă chimie şi fizică.

  Prof. RODICA VILA predă biologie.

  Prof. MĂRIOARA PETRIDEAN predă biologie.