Limba Română
Anul școlar 2023-2024

Corcheș Horea

Motocu Cristina

Andronic Luciana

Kendereși Maria

Balint Mădălina

Homiuc Cătălin - limba latină


Prof. HORIA CIPRIAN CORCHEŞ predă limba şi literatura română.


Prof. CRISTINA MOTOCU a absolvit Universitatea “Babeş-Bolyai”, specialitatea Teologie – Limba şi Literatura Română (1996). A obţinut definitivatul (2001), gradul didactic II (2004) şi gradul didactic I (2010), cu o cercetare despre evoluţia literaturii române între modernism şi postmodernism. A absolvit masteratul la Universitatea “Dimitrie Cantemir”, cu specializarea “Psihodiagnostic. Consiliere şi psihoterapie”.

A predat la Colegiul Tehnic “I.D. Lăzărescu” din Cugir. Din 2001 predă limba şi literatura română la Colegiul Naţional “G. Bariţiu”. În 2005-2006 a fost profesor coordonator pentru proiecte şi programe educative. Din 2008 este şefa catedrei de Română. Este profesor metodist în specializarea “Limba şi Literatura Română”.

Limbi străine cunoscute: franceza (nivel mediu).

Din anul 2010 coordonează editarea revistei Zorile, a Colegiului Naţional “G. Bariţiu”.

A organizat şi a coordonat, în calitate de şef de catedră, opt activităţi competiţionale locale, judeţene şi naţionale desfăşurate în C.N. “G. Bariţiu”:

 • CONCURSUL NAȚIONAL DE EVALUARE ÎN EDUCAȚIE la limba și literatura română, etapa I, 13 octombrie 2012, elevi participanți: 954;
 • OLIMPIADA de limba și literatura română, etapa locală, 26 ianuarie 2013, elevi participanți: 187;
 • CONCURSUL NAȚIONAL DE EVALUARE ÎN EDUCAȚIE la limba și literatura română, Etapa a II-a, 16 februarie 2013, elevi participanți: 498;
 • OLIMPIADA de Limbi Clasice, etapa județeană, 24 februarie 2013, elevi participanți: 80;
 • CONCURSUL Interdisciplinar de Cultură și Spiritualitate Românească, etapa județeană, pentru clasele V-VIII, 2 martie 2013, elevi participanți: 50;
 • CONCURSUL interjudețean “Creativitatea o șansă pentru evoluție”, din cadrul Proiectului Porți deschise NONviolenței, 20 aprilie 2013, elevi participanți: 43;
 • CONCURSUL NAȚIONAL DE EVALUARE ÎN EDUCAȚIE la limba și literatura română, etapa a III-a, 25 mai 2013, elevi participanți: 236;
 • CONCURSUL NAȚIONAL DE EVALUARE ÎN EDUCAȚIE la limba și literatura română, etapa finală competițională, 17 iunie 2013, elevi participanți: 14.
 • A realizat programe pentru disciplinele opţionale Analiza lingvistică a textului literar (clasa a XI-a) şi Drumuri iniţiatice în literatură (clasa a XII-a).

  Competenţe informatice:

  ·        bună stăpânire a programelor:Word, PowerPoint etc.;

  ·        Programul CNCSIS/CNFIS 3-ME-2-0105, Instruirea Formatorilor în domeniul învățământului asistat de calculator la Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Inginerie din Sibiu, în anul 2001;

  ·        Modulul de instruire TIC cu tematica “Inițierea în utlizarea Office 2010” -Certificatul de participare în 2011;

  ·        Programul de formare continuă Competențe cheie TIC în curriculum școlar acreditat prin OMECTS 3284/17.02.2012, cotat cu un număr de 15 credite profesionale transferabile;

  ·        Programul de formare continuă “Formare specialiști în evaluare INSAM” din cadrul proiectului “Instrumente digitale de ameliorare a calității evaluării în învățământul preuniversitar”, anul 2011; cotat cu un număr de 07 credite profesionale transferabile;

  ·        Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară –1– “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie: “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formareprofesională”; Titlul proiectului: E-Formare – Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii –ECDL –START, finalizat în 27 octombrie și 3 noiembrie 2012;

  ·        Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului: ReForm Transilvania, ECDL –AVANSAT, finalizat în 21 februarie 2013.

  Alte competenţe:

  · Ocupația de FORMATOR obținută în anul 2012, conform COR/NC 242401 pentru opt competențe profesionale, conform certifcatului.

  ·        Atestatul de formare continuă a personalului didactic - Competențe integrate pentru societatea cunoașterii, conform diplomei eliberate de Ministerul Educației Naționale, Furnizor Casa Corpului Didactic Cluj, anul 2012; 25 de credite transferabile;

  ·        În proiectul POSDRU/87/1.3/S/63576 activează ca formator Titlul proiectului: “Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii”, finalizat la sfârșitul anului 2013.

  Publicaţii:

  ·        Simpozionul Național “Preuniversitaria”, 19.03.2011, Cluj-Napoca, lucrarea și prezentarea PPT Evaluarea prin portofoliu a textului liric, lucrare selectată și publicată în nr. curent al revistei cu ISSN;

  ·        Simpozionul Internațional „Tradițional și Modern în educația secolului XXI”, Ediția I, Mediaș, 8 aprilie 2011, lucrarea Textul literar și intertextualitatea, articol publicat în antologia simpozionului, cu ISBN;

  ·        Articolul Înțelesuri, în Revista Colegiului Național “George Barițiu”, Zorile, nr. 24/2011, cu ISSN;

  ·        Articolul Stropi de suflet barițist picurați în eternitate-Ion Agârbiceanu,un artist ca oricare altul, dar totuși diferit, în Revista Colegiului Național “George Barițiu”, Zorile, nr. 24/2011, cu ISSN;

  ·        Lucrarea Viziunea transdisciplinară asupra textului literar, la Simpozionul “Preuniversitaria”, Cluj, secţiunea 1, Creativitate în educaţie - exemple de bună practică, 2012, cu ISSN;

  ·        Lucrarea Evaluarea din perspectivă transdisciplinară, la Simpozionul internaţional “Tradiţional şi modern în educaţia secolului XXI”, secţiunea Tradiţional şi modern în demersul didactic şi în practica educaţională actuală, 2012, cu ISBN;

  ·        Articolul Abordare integrată a textului literar, în Revista Zorile, nr. 25/2012, cu ISSN;

  ·        Articolul Experiențe literare și artistice – vernisaj – o bucuriea inocenţei, în revista Zorile, nr. 25/2012, cu ISSN;

  ·        Lucrarea Evaluarea performanțelor academice la limba și lteratura română prin teste docimologice, prezentată la Simpozionul internaţional “Tradiţional şi modern în educaţia secolului XXI” , Mediaș, secţiunea “Tradiţional şi modern în demersul didactic şi în practica educaţională actuală”, lucrarea este înscrisă pe dvd-ul cu ISBN 978-973-0-14518-2 din 2013;

  ·        Articolul Destinul lecturii tradiționale în societatea contemporană, în revista Zorile, nr. 26/2013, cu ISSN.

  Premii. A participat anual la manifestări științifice/concursuri naționale, îndrumând spre performanță elevii şi adjudecând următoarele premii:

  ·        Premiul special al juriului: Beleiu Ana Maria, la Simpozionul naţional de auxiliare curriculare, Cluj Napoca, septembrie, 2010;

  ·        Premiul II: Beleiu Ana Maria, clasa a XII-a B, concursul naţional de lectură, Eechipa Gaudeamus, București, 2010;

  ·        Premiul I: Ianc Giulia, Proiectul Interjudețean “Porți deschise Nonviolenței” -Concurs de creație literară, poezie; 2011;

  ·        Premiul II, Gabrian Adana, Proiectul Interjudețean “Porți deschise Nonviolenței” - Concurs de creație literară, poezie, 2011;

  ·        Premiul III, Bercheşan Andra, Proiectul Interjudețean “Porți deschise Nonviolenței” - Concurs de creație literară, poezie, 2011;

  ·        Locul II, Badiu Ioana, Concursul național de evaluare în educație, etapa a II-a, Cluj-Napoca, 2010;

  ·        Premiul şi trofeul de excelenţă la  concursul “Învingător prin artă”, ediția a III-a, 26-28 oct. 2012, Iași, lucrări înscrise pe dvd-ul cu ISBN 978-606-576-678-5, cu un efectiv de 19 elevi din clasele a IX-a A, B și a X-a A, B;

  ·        PREMIUL II, eleva Irina Galiș, clasa a X-a B, la Simpozionul naţional auxiliare curriculare, portofolii și proiecte ale elevilor, ediția a VIII-a. A coordonat două proiecte realizate de un grup de 7 elevi ai clasei a X-a B, proiectele sunt publicate în lucrarea manifestării, înregistrată cu ISSN 2286-4156;

  ·        Mentiune, eleva Dodea Valentina Ioana, clasa a IX-a B, la concursul on-line de poezie, organizat de Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj cu ocazia Zilei Internaționale a Poeziei, 14 martie 2013. A participat prin coordonarea a doi elevi din clasa a IX-a B, alături de câteva sute de elevi din toată țara.

  ·        Mențiune, Irina Galiș, clasa a X-a B,  la olimpiada de limba și literatura română, etapa județeană, 2013;

  ·        Diplomă de Merit cu Medalie de bronz la nivel național, eleva Nemeș  Doris,  clasa a X-a  B, la Concursul Național de evaluare în educație la limba și literatura română, etapa a II-a;

  ·        9 Diplome de merit la nivel județean la Concursul Național de evaluare în educație la limba și literatura română, desfășurat în trei etape: I – 13 oct. 2012; II –16 febr. 2013; III – 25 mai 2013 – a coordonat participarea unui număr de 21 de elevi din clasele IX-XII;

  ·        PREMIUL I – poezie, concursul interjudeţean “Creativitatea o șansă pentru evoluție”, din cadrul Proiectului Porți deschise Nonviolenței, 20 aprilie 2013, Cluj-Napoca;

  ·        PREMIUL II – proză,  concursul interjudeţean “Creativitatea o șansă pentru evoluție”, din cadrul Proiectului Porți deschise Nonviolenței, 20 aprilie 2013, Cluj-Napoca;

  ·        PREMIUL III – proză,  concursul interjudeţean “Creativitatea o șansă pentru evoluție”, din cadrul Proiectului Porți deschise Nonviolenței, 20 aprilie 2013, Cluj-Napoca;

  ·        3 PREMII SPECIALE – eseu, poezie și artă grafică creativă,  concursul interjudeţean “Creativitatea o șansă pentru evoluție”, din cadrul Proiectului Porți deschise Nonviolenței, 20 aprilie 2013, Cluj-Napoca;

  ·        MENȚIUNI – proză și poezie, concursul interjudeţean “Creativitatea o șansă pentru evoluție”, din cadrul Proiectului Porți deschise Nonviolenței, 20 aprilie 2013, Cluj-Napoca.


  Prof. ANDRONIC LUCIANA EMILIA a absolvit Facultatea de Litere a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1992). A absolvit studii de masterat Teatrologie, UAT Târgu Mureș (2016). Competenţe profesionale dobândite: limba şi literatura română, limba rusă, presa şi mass-media. A obţinut definitivatul (1994), gradul didactic II (1999) şi gradul didactic I (2003). A obţinut certificarea de formator RWCT (1998). Atestat de formare continuă „Initiere IT si utilizare AEL” (2008).

  A predat limba şi literatura română la Sighetu-Marmaţiei, la Colegiul Naţional “G. Coşbuc” din Năsăud, la Liceul “Brassai Samuel” din Cluj-Napoca, la Colegiul Economic “Iulian Pop” din Cluj-Napoca. Predă limba şi literatura română la Colegiul Naţional “G. Bariţiu” din anul 2010.

  A participat la Conferinţa internaţională ENCORE, 20-22 august 1997, Miercurea-Ciuc. A susţinut cursuri (module de 40 de ore) în vederea formării formatorilor la Cluj, Sighetu-Marmatiei, Satu-Mare şi Bistriţa. A participat la proiectul Phare: Dezvoltarea resurselor umane din liceele teoretice din regiunea de NV în vederea unei mai bune adecvări a ofertei şcolii la cererea pieţei de muncă - Curriculum curs de formare în cadrul CEDU 2000+, cu titlul Strategii didactice inovative. Participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice Preuniversitaria cu tema Tratarea diferenţiată a elevilor, ediţia a XIV-a, Cluj-Napoca, 18 martie 2006, cu lucrarea Demers didactic inovativ obiectivat în instruirea diferenţiată la limba a doua de studiu.

  A coordonat şi îndrumat cenaclul literar Poesis, 1995-1998. A organizat recitaluri de poezie şi spectacole cu elevii de la Colegiul Naţional “George Coşbuc”, Năsăud, recitaluri de poezie şi spectacole  cu elevii de la Liceul Teoretic “Brassai Samuel”, recitaluri de poezie cu elevii de la Colegiul Naţional „George Bariţiu”. Coordonarea unei cărţi-manuscris cu elevii clasei a VI-a de la Colegiul Naţional “George Bariţiu”. A organizat lansări de carte. A creat texte şi scenarii pentru spectacole naţionale şi internationale la Sighetu-Marmaţiei, Besançon, Bistriţa, Năsăud, Cluj. A coordonat Clubul de lectură din cadrul Fundaţiei pentru o societate deschisă.

  Participare la simpozionul internaţional Educaţie timpurie pentru valori europene, cu lucrarea Popa Tanda şi spiritul civic, 18 martie  2006, Suceava. Participare la proiectul Rădăcini culturale în trecutul nostru comun, cu o activitate didactică de predare reciprocă şi cu eseul Rădăcinile înţelepciunii, mai-iunie 2007, Cluj-Napoca. Participare la Simpozionul Internaţional Şcoala românească şi Şcoala europeană cu lucrarea Demers didactic transdisciplinar în predarea textului liric, 7-9 ianuarie 2010, Maieru. A obţinut premiul II la simpozionul internaţional “Mihai Eminescu – poet naţional şi universal” pentru eseul Eminescu –dascăl de poezie, 15 ianuarie 2010, Iaşi. A obţinut premiul II la simpozionul internaţional “Mihai Eminescu – poet naţional şi universal” pentru eseul Cu Eminescu – timp balcanic, 15 ianuarie 2011, Iaşi. A obţinut premiul I la simpozionul internaţional “Mihai Eminescu – poet naţional si universal” pentru eseul Eminescu – între paremie şi luciditate gnomică, 15 ianuarie 2012, Iaşi. Premiul I la Simpozionul Internațional „Universul științelor” Asociația Vasile Pogor, Iași cu lucrarea Un viitor postuman sau declinul futurologiei, 2013.

  Este coautorul cărţii Limba şi literatura română – formulări de subiecte pentru examenul de bacalaureat 2003 - oral, scris, Piteşti, Editura Paralela 45. Publicații/articole în Zorile, revistă anuală a Colegiului Național George Barițiu: Realizarea predicației: desinențial sau relațional (2016), Înapoi la Caragiale! (2018). Competențe europene în studiul literaturii române, publicată în cadrul proiectului internațional Jean Monet, sub îndrumarea Claudiei Iov

  Competenţe în utilizarea calculatorului în programele AEL, WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET. Bună şi excelentă cunoaştere a limbilor străine: rusă şi franceză.


  Prof. KENDERESI ANA MARIA a absolvit în anul 1993 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, specializarea rusă-română. Din 2006 a predat limba şi literatura română la Şcoala “David Prodan”. Din 2010 predă limba şi literatura română la Colegiul Naţional “G. Bariţiu”.


  Prof. CĂTĂLIN HOMIUC predă limba latină. A absolvit secţia de limbi clasice (latină şi greacă veche) din Facultatea de Litere a Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (1996). Profesor titular, prin concurs, la Liceul Teoretic Nr. 5, Cluj-Napoca (1996). Transferat, prin restrângere de activitate, la Liceul Teoretic “Báthory István”, Cluj-Napoca (2001). Transferat, prin restrângere de activitate, la Colegiul Naţional “G. Bariţiu”, Cluj-Napoca (2014). A mai predat la diferite şcoli din Cluj-Napoca: Colegiul Naţional “G. Coşbuc”, Liceul de Informatică “T. Popoviciu”, Liceul Teologic Romano-Catolic, Colegiul Tehnic “Ana Aslan”, Liceul de Arte Vizuale “Romulus Ladea” şi şcolile gimnaziale “Alexandru Vaida-Voevod”, “Radu Stanca”, “Ion Agârbiceanu”, “Nicolae Iorga”. A obţinut definitivatul (1998), gradul II (2005) şi gradul I (2016).


  Prof. CLAUDIA JUCAN predă la învățământul primar.

  Prof. FLORINA MORA predă la învățământul primar.

  Prof. LOREDANA MARIES predă la învățământul primar.

  Prof. LOREDANA PETRULE predă la învățământul primar.

  Prof. ADA POJAR predă la învățământul primar.

  Prof. DIANA SAMOILĂ predă la învățământul primar.

  Prof. DENISA UNGURĂŞAN predă la învățământul primar.