PROIECTUL EUROPEAN “YOUTH IN ACTION”

Coordonator:

         Prof. Dr. Laszlo Alexandru


Elevii şi profesorii implicaţi în proiect provin din şcoli statale central-europene, în care se predă limba italiană. Proiectul “Youth in Action” beneficiază de finanţare europeană (27.000 Euro), la care se adaugă subvenţia oferită de autorităţile locale ale Provinciei Pesta (Ungaria).

Întîlnirea pregătitoare a Programului “Youth in Action” s-a desfăşurat în perioada 5-8 noiembrie 2010, la Pontassieve (Italia) şi a fost coordonată de prof. dr. Beatrice Tottossy (responsabila studiilor de licenţă şi masterat italo-maghiare din cadrul Departamentului de limbi, literaturi şi culturi comparate a Universităţii de Studii din Florenţa). Participanţii s-au familiarizat cu regiunea vizitată, cu realităţile locale, cu structurile de învăţămînt şi clădirile celor două şcoli italiene, cu profesorii şi elevii întîlniţi la faţa locului.

La discuţiile privind configurarea proiectului “Youth in Action” au participat: prof. Giulio Mannucci (director Istituto Statale Superiore “E. Balducci”, Pontassieve), prof. Maria Giovanna Lucchesi (directoare Scuola Media “Maria Maltoni”, Pontassieve), prof. dr. Laszlo Alexandru (Colegiul Naţional “G. Bariţiu”, Cluj-Napoca, România), prof. Farkas Csilla (Liceul Teoretic “Báthory István”, Cluj-Napoca, România), prof. Luba Pilova (Liceul “Saru”, Bratislava, Slovacia), prof. Bálint Nagy Borbála (Liceul “Bolyai János”, Ocsa, Ungaria), prof. Tomor Judit (Liceul “Szent László”, Budapesta, Ungaria), trei profesori de italiană din cadrul liceului “E. Balducci”.

Din partea Universităţii din Florenţa au participat: prof. dr. Beatrice Tottossy, prof. Kapacsy Kinga (lector de limba maghiară al Universităţii din Florenţa), Alessandra Berardi (absolventă a secţiei de studii italo-maghiare), Tania Spano (asistentă Comenius şi fostă profesoară la Székesfehérvár, Ungaria).

Profesorii din cele cinci şcoli vizitatoare au fost însoţiţi, fiecare, de cîte o elevă sau un elev, care urmează să coordoneze activitatea colegilor lor implicaţi succesiv în desfăşurarea proiectului.

Concluziile discuţiilor au dus la identificarea a cinci teme comune de cercetare, care vor fi reflectate informatic, într-o secţiune specifică, pe site-urile şcolilor participante. Totodată se va institui o reţea internet, de colaborare între elevii şi profesorii implicaţi. Rezultatele activităţilor de cercetare vor fi prezentate în cadrul unui “Youth Campus”, ce va fi organizat la Pontassieve, Italia, în luna martie 2011 şi la care vor participa cîte cinci elevi şi profesorul coordonator, din cadrul şcolilor partenere.

Temele de cercetare sînt următoarele:

 

1) LIMBA COMUNĂ – “Pe urmele cuvîntului «Amore», în dicţionar şi în activitatea umană”. Este vorba despre o cercetare aplicată asupra faimoaselor dicţionare florentine elaborate de-a lungul secolelor de Accademia della Crusca şi disponibile on-line (http://www.accademiadellacrusca.it/index_eng.php). Elevii de liceu, sprijiniţi de studenţii Universităţii din Florenţa, vor desfăşura o activitate comună, în cadrul unor “cercuri virtuale”, privind identificarea cîmpurilor semantice şi a posibilităţilor analogice oferite de evoluţia termenului “Amore” în italiană.

 

2) LIMBA (MUZICALĂ) COMUNĂ – “Rock şi Interculturalitate”. Pe baza experienţei recente a unei formaţii rock a tinerilor italieni, care se inspiră inclusiv din poezia clasică (Dante, Petrarca etc.), se va realiza o activitate de prezentare a conexiunilor dintre muzica adolescenţilor şi valorile culturale europene, cu focalizarea asupra unei formaţii reprezentative.

 

3) MEMORIA (CULTURALĂ) COMUNĂ – “Renaşterea italiană – un model în prezent?”. Tema îşi propune să scoată în evidenţă influenţa Renaşterii italiene asupra realităţilor culturale (literare, istorice, arhitecturale etc.) care se pot regăsi azi, la faţa locului, în diverse spaţii geografice europene.

 

4) MEMORIA (ISTORICĂ) COMUNĂ – “În căutarea istoriei comune… 1945: Italia; 1956: Ungaria; 1968: Cehoslovacia; 1989: România şi Berlin; 2010: în Europa, împreună”. Este o temă extrem de importantă privind proiectarea în oglindă a evoluţiilor culturale. Fiecare şcoală tratează un anumit an şi eveniment istoric, relevant pentru eforturile propriului spaţiu istoric, în vederea democratizării şi a aderării la valorile comune europene. În timpul reuniunii din martie, de la Pontassieve, Italia, aceste momente istorice separate vor putea fi alăturate, în cadrul dezbaterilor, spre a se configura întregul evoluţiei europene spre valorile democratice.

 

5) VIITORUL COMUN – “Forever Young? Imagini şi proiecţii despre viitor”. Este subiectul cel mai limpede orientat către aşteptările şi aspiraţiile tinerilor, care va solicita imaginaţia elevilor şi capacităţile lor de sinteză.

 

Desfăşurarea Programului european “Youth in Action” beneficiază de sprijinul ştiinţific al grupelor de studenţi ai secţiei maghiară-italiană, din cadrul Universităţii din Florenţa, Italia.

Un alt grup vizat de desfăşurarea proiectului este legat de copiii comunităţilor italo-române, italo-maghiare şi italo-slovace, care frecventează cursurile celor două şcoli din Pontassieve. Prin implicarea copiilor respectivi, precum şi a comunităţilor de români, maghiari şi slovaci stabiliţi în Italia, se doreşte încurajarea păstrării identităţii lor naţionale şi a valorilor lor culturale de provenienţă, încetinirea proceselor de asimilare la realitatea italiană, menţinerea bogăţiilor etnice şi lingvistice specifice.

Demararea Programului “Youth in Action” reprezintă, în opinia profesorilor organizatori, punctul de pornire pentru o colaborare internaţională de durată, între cele şapte şcoli implicate (2 din Italia, 2 din România, 2 din Ungaria, 1 din Slovacia). Partenerii îşi exprimă deplina disponibilitate de a participa, în baza experienţei dobîndite, la configurarea ulterioarelor modalităţi de colaborare, inclusiv prin candidatura comună, în vederea obţinerii de noi finanţări europene pentru alte proiecte cu caracter educativ.