PROIECTUL  PLAY

Coordonatori: Institutul Român pentru Cercetare, acţiune şi training în domeniul păcii: PATRIR,

în colaborare cu fundaţii şi şcoli din Italia şi România, precum şi C.C.D. Cluj.

 

În cadrul acestui proiect se desfăşoară mai multe subproiecte / programe pe toată perioada anului şcolar. Ele au scopul de a promova (prin activităţi curriculare adaptate şi activităţi extracurriculare) educaţia pentru dezvoltare, cu scop de formare a unor atitudini civice responsabile, cu rol în păstrarea bunurilor comune şi în  promovarea dezvoltării planetare, regionale şi individuale.

Activităţile îşi propun să ofere alternative concrete, conceptuale şi pragmatice, la atitudinile indiferente sau violente şi la conduitele agresive ale semenilor, care contribuie la degradarea mediului şi blochează oportunităţile de dezvoltare comună.

Profesorii implicaţi în aceste programe  beneficiază pe tot parcursul anului şcolar de training vizând educaţia pentru dezvoltare şi modul de implementare eficientă în şcoli a programelor internaţionale propuse în acest sens. Trainingul / cursurile de pregătire sunt susţinute de PATRIR, cu certificare CCD.

Profesori participanţi din Colegiul National „George Bariţiu”: Psiholog Ramona Răducan, Prof. Anca Crăciun, Prof. Carmen Bucur, Prof. Any Popescu, Prof. Laura Zmicală.Programul  educativ PLAY: “Joacă un rol activ” / “Play a leading role” -  parteneriat educaţional PATRIR – CCD – Colegiul Naţional “George Bariţiu”, Liceul Bălcescu, Şcoala Bob, Şcoala de Nevăzători Cluj-Napoca şi şcoli din Gherla.

În cadrul acestui subproiect, profesori şi învăţători din şcolile sus amintite au introdus în curricula de predare a disciplinelor de specialitate teme care abordează problema educaţiei pentru dezvoltare şi a  responsabilităţii civice faţă de bunurile comune, cu referire la obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM–uri) şi care sunt dezbătute la fiecare clasă vizată pe parcursul a cel puţin zece ore.

Colegiul Naţional “George Bariţiu” a desfăşurat programul la clasa a XII-a B (30 elevi), coordonatori locali: Prof. Carmen Bucur şi Prof. Any Popescu.Programul PLAY “Văzuţi de alţii” / “Visti dagli altri” – parteneriat educativ la distanţă – în cadrul căruia două clase a X-a – de profil socio-uman (clasa a X-a B din Colegiul Naţional “George Bariţiu”, România, respectiv o clasă a X-a din Rimini, Italia), desfăşoară împreună activităţi pe tema cetăţeniei planetare, schimbând impresii şi colaborând prin intermediul unei platforme educaţionale electronice (via net), pentru a dezvolta atitudini şi a iniţia intervenţii pozitive cu rol civic în mediu, ca alternative la indiferenţa şi violenţa psiho-fizică cotidiană, care degradează bunurile comune, menţin stereotipuri sociale distructive şi pot bloca dezvoltarea  globală şi individuală.

Colegiul Naţional “George Bariţiu” a desfăşurat programul la clasa a X-a B (35 elevi), coordonatori locali: Psiholog Ramona Răducan, Prof. Anca Crăciun, Prof. Laura Zmicală.