Scurt istoric al Colegiului Naţional “G. Bariţiu”

 

 

• îşi deschide porţile în 19 octombrie 1919, din ordinul Consiliului Dirigent, fiind primul liceu românesc din Cluj;

• patronul spiritual al colegiului este marele cărturar şi patriot George Bariţiu;

• primul director, profesorul Alexandru Ciura, şi un corp profesoral de elită vor pune bazele “tradiţiei bariţiste”;

• în anul 1923 apare revista ZORILE, reeditată periodic; în cadrul societăţilor de lectură îşi vor citi creaţiile elevi ce vor deveni nume de rezonanţă în cultura românească;

• în anul 1950 liceul se mută în actuala clădire;

• în 1977 este transformat în liceu industrial;

• în 1990 îşi reia tradiţia de liceu teoretic, cu profil real şi uman-bilingv limba italiană;

• în anul 2000, liceului, pe baza performanţelor obţinute, i se conferă statutul de colegiu naţional;

• în prezent funcţionează cu câte două clase pe nivel, la ciclul primar, cu câte două clase pe nivel, la ciclul gimnazial, cu câte trei clase de zi pe nivel, la ciclul liceal (una de matematică-informatică, una de ştiinţe sociale şi una de filologie italiană bilingv).

 

 

 

 

Anul 1919-1920

 

Ordinul Consiliului Dirigent prevedea:

• numărul de clase: I – VIII;

• secţiile: modernă şi reală;

• catedrele: limba română, franceză-germană, istorie-geografie, matematică-fizică, ştiinţe naturale-geografie, gimnastică-muzică.

 

 

 

 

Efective de clase şi elevi


• 1919 – 1920 – 9 clase – 278 elevi;

• 1920 – 1921 – 9 clase – 437 elevi;

• 1921 – 1922 – 9 clase – 429 elevi;

• 1922 – 1923 – 10 clase – 481 elevi;

• 1923 – 1924 – 8 clase – 408 elevi;

• 1924 – 1925 – 11 clase – 574 elevi;

• 1925 – 1926 – 14 clase – 647 elevi;

• 1926 – 1927 – 15 clase – 547 elevi;

• 1927 – 1928 – 16 clase – 607 elevi;

• 1933 – 1934 – 15 clase – 530 elevi;

• 1934 – 1935 – 16 clase – 622 elevi;

• 1935 – 1936 – 19 clase – 671 elevi;

• 1937 – 1938 – 19 clase – 753 elevi;

• 1947 – 1948 – 16 clase – 667 elevi.

 

 

 

Perioada războiului

 

în 1940, după dictatul de la Viena, în clădirea din str. Bariţiu au funcţionat împreună două secţii române: Şcoala Medie de fete de stat (mutată din locaţie în 1942) şi Liceul de aplicaţie de băieţi;

în 1941 devine Liceul Coeducal de stat (maghiar) cu limba de predare română (liceu mixt);

în 1944 se revine la vechiul nume al şcolii, în împrejurări istorice noi – funcţionează iniţial cu opt clase de băieţi.

 

 

 

Perioada comunistă

 

funcţionează ca liceu mixt între anii 1945 – 1947;

în 1948 devine Şcoala Medie de băieţi nr. 1 (şcoala îşi pierde a doua oară numele, în contextul noii reforme a învăţământului); are trei cicluri: primar, gimnazial şi liceal;

în 1950 liceul este mutat în actuala clădire de pe strada Emil Isac nr. 10, în fostul sediu al Liceului Comercial de băieţi;

în 1954 devine Şcoala Medie nr. 5 (având şi o secţie serală);

în 1955 devine Şcoala Medie mixtă;

în 1957 liceul îşi redobândeşte numele (Şcoala Medie “George Bariţiu”); funcţionează până în 1961 cu ciclu primar, cu ciclu gimnazial până în 1977 şi numai cu ciclu liceal, zi şi seral, ulterior;

în 1965 devine Liceul “George Bariţiu” (teoretic);

între anii 1969 – 1977 a funcţionat cu clase speciale de chimie;

în 1977 devine Liceul Industrial “George Bariţiu”.

 

 

 

 

 

După 1989

 

în 1990 îşi reia tradiţia de liceu teoretic, cu profilul real, specializarea matematică-fizică şi profilul uman-bilingv, specializarea română-italiană;

în 1994 în cadrul profilului real apare specializarea informatică (din 2000 devine matematică-informatică, înlocuind specializarea matematică-fizică);

în 1996 se semnează Memorandumul dintre Guvernul României şi Guvernul Italiei, prin care se recunoaşte pe plan internaţional specializarea bilingvă, română-italiană, din cadrul liceului “G. Bariţiu”, iar şcoala este sprijinită de oficialităţile italiene;

începând cu anul 2000 liceul cunoaşte o dezvoltare amplă pe mai multe direcţii: devine Colegiul Naţional "George Bariţiu", îşi modernizează baza materială şi îşi înnoieşte aspectul, îşi diversifică oferta educaţională (la profilul uman apare specializarea ştiinţe sociale, la gimnaziu se introduc clase cu studiul intensiv al limbii italiene); se instituie bursa de performanţă pentru elevi "Ion Raţiu" şi se dezvoltă proiecte şi parteneriate multiple cu instituţii din administraţia publică locală şi centrală, cu şcoli din ţară şi străinătate, cu instituţii europene de prestigiu.

de la 1 septembrie 2010, Colegiul Naţional "George Bariţiu" preia clasele, structura şi personalul şcolii "David Prodan" Cluj-Napoca. Apar în configuraţia şcolii clasele elementare (I-IV) şi se dublează numărul claselor de gimnaziu (V-VIII).

 

 

 

În prezent...

 

Colegiul se află într-un continuu crescendo. În ultimii ani s-a dezvoltat mult în ceea ce priveşte cifra de şcolarizare. Învăţământul primar funcţionează cu două clase pe nivel, învăţământul gimnazial va urca tot cu două clase pe nivel, iar învăţământul liceal funcţionează cu trei clase pe nivel învăţământ de zi, pe cele trei specializări consacrate din 1990 încoace: profilul real, matematică-informatică cu intensiv informatică şi cele două clase de uman, specializarea ştiinţe sociale şi specializarea filologie cu predare în limba italiană. Limba italiană se predă şi la nivel de gimnaziu, iar clasa de bilingv italiană este la nivel liceal: presupune 5-6 ore de predare a limbii italiene pe săptămână şi predare pe grupe, iar admiterea se efectuează în urma unui test de limba italiană. Elevii beneficiază, de asemenea, de lector vorbitor nativ de italiană, trimis de statul italian. Se remarcă sprijinul constant oferit de autorităţile italiene prin intermediul ES Marco Giungi, ambasadorul Italiei în România şi a ES Massimo Novali, consulul onorific al Italiei la Cluj.

Rezultatele sunt bune şi foarte bune. În ultimii 4 ani avem promovabilitate maximă la examenele naţionale atât la clasele a VIII-a, cât şi la cele de bacalaureat, cu foarte multe participări şi premii la olimpiade şi concursuri naţionale (Bucureşti) şi internaţionale (Agrigento, Italia). Arătăm o mare deschidere spre educaţia nonformală, Colegiul Naţional "G. Barițiu" fiind o şcoală deschisă spre comunitate. El este un edificiu solid şi de tradiţie al mediului educaţional şi academic al Clujului, parte integrantă din comunitate.