ACTIVITATE CULTURALĂ

 

 

Societatea de lectură a elevilor “Luceafărul” - coordonată de profesorii Ovidiu Hulea, Romulus Demetrescu, Gheorghe Şerban, Ion Chinezu, Ion V. Mesaroş, Ovidiu Vasu

 

• a înfiinţat o bibliotecă care în anii 1921–1922 număra 595 de volume din donaţii, avea 247 de cititori şi un numerar de 1.519,50 lei;

• a editat revistele: “Revista noastră” (1925), “Mâine” (1935) şi “Luceafărul” (1938);

• societatea de lectură a claselor inferioare (condusă de Gheorghe Petruca ş.a.);

• societatea de lectură din cursul superior (condusă de I. Modrigan ş.a.);

• în reviste editate au debutat Radu Stanca, Ion Negoiţescu, Ion Maniţiu, Teodor Boşca, Petre Hossu, Francisc Păcurariu, precum şi Petre Bucşa, Dominic Stanca (din alte licee);

• a organizat activităţi festive prilejuite de aniversarea unor momente istorice importante, de comemorarea unor mari personalităţi (Eminescu, Alecsandri, Goga).

 

 

Societatea de lectură “George Coşbuc”, a internatului – coordonată de pedagogi studenţi la Universitate: I. Moga, I. Cotuţiu, A. S. Goia, Dionis Popa, Vasile V. Mesaroş (unii dintre ei ajung profesori ai şcolii după terminarea facultăţii) – a debutat cu o secţie literară


• a deschis o secţie sportivă, din 1923 (gimnastică, oină, fotbal);

• a avut cor (din 40 de elevi) şi orchestră (9 elevi), condusă de pedagogul C. Cherebeţiu, cu turnee în comunele Someş-sat şi Feleac;

• avea bibliotecă proprie – 860 de volume în 1923;

• a deschis compactoria “Steaua” (1923 – leagă 230 de volume, preţ – 7 lei/volum).

• avea librărie pentru elevii internatului (cu venitul de 1050 de lei s-au legat cărţile bibliotecii);

• a editat revista “Zorile” (octombrie 1923) – a urmărit stabilirea legăturilor societăţii cu societăţi asemănătoare din alte licee; s-au abonat elevi de la 15 licee din Ardeal; revista reapare în 1968–1979, apoi după 1994.

 

 

Alte activităţi:


• serbări şcolare, excursii;

• tribunalul şcolar în internat (1930), iniţiat de pedagogul Gheorghe Pop;

• activităţi desfăşurate de cercetaşi, coordonate de prof. Simion Ilieşiu, Gheorghe Petruca, dr. Septimiu Bariţiu ş.a. (ore de instrucţie, şezători, excursii);

• 1935-1936 – unităţi străjereşti şi cercetăşeşti conform Legii Oficiului de Educaţie a Tineretului Român.